Høyere risiko med 7000 milliarder?

Johan Sverdrup. Foto: Statoil
Johan Sverdrup. Foto: Statoil
NHH Av Sigrid Folkestad

17. oktober 2016 14:51

(oppdatert: 17. oktober 2016 15:26)

Høyere risiko med 7000 milliarder?

Skal oljefondet ta større risiko gjennom økt aksjehandel? Med over 7000 milliarder kroner å rutte med, kan det gi ekstra mye på bok. Denne uken gir Mork-utvalget råd til finansministeren.

«Utvalg om aksjeandelen i Statens pensjonsfond utland», omtalt som Mork-utvalget, har vurdert aksjehandelen i Statens pensjonsfond utland (SPU). Finansprofessor ved NHH Karin S. Thorburn var en av ekspertene som Finansdepartementet plukket til å sitte i utvalget.

k thorbnurn
Finansprofessor Karin S. Thorburn og tidligere finansminister Kristin Halvorsen om Mork-utvalgets analyse og anbefalinger om oljefondets aksjehandel. På NHH, onsdag denne uken.

Dagen etter offentliggjøringen arrangerer Finans|Bergen og Institutt for finans et seminar ved NHH der Thorburn og tidligere finansminister Kristin Halvorsen (SV) – også medlem i Mork-utvalget - vil gjennomgå og diskutere innstillingen.

Tid:

Onsdag 19. oktober 08:30 - 10:00 (kaffe fra 08:00)

Sted:

Karl Borch Aud, NHH

– Valget av aksjeandel er den beslutningen som har størst betydning for forventet avkastning og risiko på lang sikt i fondet. Utvalget har fått en sammensetning av personer med bred innsikt i finans og samfunnsøkonomi og forståelse av fondets rolle i norsk økonomi og politikk, sa finansminister Siv Jensen da hun presenterte utvalget i januar. Professor Knut Anton Mork er utvalgsleder.

To år etter at SPU ble opprettet, ble det i 1998 åpnet for aksjehandel i fondet, med en andel på 40 prosent. I 2007 ble aksjeandelen økt til 60 prosent. Det Thorburn og resten av utvalget nå har gjort, er å vurdere og analysere fondets målsetting, tidshorisont, størrelse og forventede uttak fra fondet.

«Utvalget skal videre vurdere om en eventuell endring av aksjeandelen bør ha betydning for andre hovedvalg i investeringsstrategien, slik som sammensetningen av referanseindeksene for aksjer og obligasjoner» (Finansdepartementet).