Foreslår differansiering av matvareprisar

Paneldiskusjon under NHH Forum. Frå venstre: Administrerande direktør ved NHH, Nina Skage, professor Tor W. Andreassen ved Institutt for strategi og ledelse, professor Øystein Foros ved Institutt for foretaksøkonomi, marknadssjef Truls Fjeldstad i NorgesGruoppen, konsernsjef Runar Hollevik i NorgesGruppen og professor Frode Steen ved Institutt for samfunnsøkonomi. Foto: Arne Magnus Ulland, Foto NHHS
NHH

25. oktober 2016 14:25

(oppdatert: 25. oktober 2016 15:10)

Foreslår differansiering av matvareprisar

– Daglegvarebransjen bør lære av fly- og hotellbransjen når det kjem til prising av varer, sa NHH-professor Frode Steen under NHH Forum tirsdag.

«From Shopkeeper to Data Analyst» var tittelen på årets føredrag under NHH Forum. Her var NorgesGruppen invitert til å snakke om den digitale revolusjonen som har endra forretningsmodellane i bransjen dramatisk.

– Vekst er ekstremt viktig i denne bransjen og vi nyttar data på alle nivå for å forbetre oss, sa marknadssjef Truls Fjeldstad i NorgesGruppen.

– Unik innsikt

Ifølgje han har NorgesGruppen ein fordel samanlikna med for eksempel Facebook når det gjeld å utnytte stordata. Grunnen til dette er at dei så tydeleg kan følgje med på kva produkt kundar brukar pengar på.

– Vi har ei heilt unik innsikt som gjer at vi mellom anna kan tilpasse beskjedar til kvar enkelt kunde. Eksempelvis kan du få opp handlelister i appen basert på dine tidlegare kjøp og få tilpassa rabattkupongar, sa Fjeldstad.

Marknadssjef Truls Fjeldstad i NorgesGruppen. Foto: Arne Magnus Ulland, Foto NHHS.

NorgesGruppen er landets største aktør innan daglegvarebransjen. Selskapet har 1800 daglegvarebutikkar og over 800 kioskar og utsal. 40.000 tilsette er tilknytt NorgesGruppen.

Same vare – ulik pris

Professor ved Institutt for samfunnsøkonomi, Frode Steen, meiner NorgesGruppen kan bruke innsikta dei får til å differensiere prisane i større grad.

– Både fly- og hotellbransjen set prisane etter kor stor etterspørselen er. Amazon gjer det same når du søker etter bøker. Kjem du for eksempel tilbake for andre gong for å søke etter ei bok, kan du oppleve å få den til ein rimelegare pris enn første gong du sjekka.

Prisinga av varer i daglegvarebransjen bør følgje etter, ifølgje Steen.

– Når det gjeld daglegvarebransjen veit vi at nokon produkt er meir populære i enkelte deler av landet. Difor meiner eg ein kan vurdere å prise same varer ulikt etter kor i landet dei blir seld, sa Frode Steen.

Nyheiter frå NHH