Stor interesse for nytt innovasjonskurs

Federico Lozano er en av underviserne på kurset. Han har blant annet erfaring med å utvikle Design Thinking-metodikk ved Stanford University. For å gjøre deltagerne klare for intensvive kursdager startet Lozano første kursdag med en konsentrasjonsoppgave for studentene. Foto: Hallvard Lyssand
Federico Lozano er en av underviserne på kurset. Han har blant annet erfaring med å utvikle Design Thinking-metodikk ved Stanford University. For å gjøre deltagerne klare for intensvive kursdager startet Lozano første kursdag med en konsentrasjonsoppgave for studentene. Foto: Hallvard Lyssand
NHH

16. november 2016 12:00

(oppdatert: 16. november 2016 14:28)

Stor interesse for nytt innovasjonskurs

Design Thinking har vært utgangspunktet for suksessen til selskaper som Airbnb og Uber. Nå står norsk næringsliv i kø for å lære om metodikken som skal bidra til at flere innovasjoner lykkes.

Denne uken er det oppstart for det andre kullet i studiet Design Thinking på NHH. Studiet er et samarbeid mellom DesignArena, NHH, Høgskolen i Bergen og Kunst- og designhøgskolen i Bergen.

Utgangspunktet for Design Thinking er at kompetanse fra ulike fagfelt som økonomi, teknologi og design kombineres. Gjennom tverrfaglig samarbeid er tanken at en vil ha større sjanse for å lykkes med nye produkter, tjenester og forretningsmodeller.

 – Tradisjonelt har det vært markedsavdelingene sin oppgave å forstå kunden. På bakgrunn av disse analysene og undersøkelsene har teknologene og de som jobber med innovasjon i selskapet tatt dette videre, men med Design Thinking tenker en annerledes, forklarer Monica Hannestad i Design Region Bergen. De er de som har tatt initiativ til dette tilbudet.

Det nye med Design Thinking er at man setter ned tverrfaglige team som er med på hele prosessen.

 – For mange ansatte er det en stor overgang, men for å lykkes med innovasjoner kan det være helt avgjørende, sier Hannestad.

 – Selv vi som jobber kreativt i selskapet har behov for å omstille oss og tenke nytt, sier Stine Karlsen fra Oktan Orangeriet. Hun er svært fornøyd med det nye Design Thinking-studiet.
– Selv vi som jobber kreativt i selskapet har behov for å omstille oss og tenke nytt, sier Stine Karlsen fra Oktan Orangeriet. Hun er svært fornøyd med det nye Design Thinking-studiet.

– Effektiv metodikk

Interessen for å få delta på årets kurs har vært stor. Årets kull består av 36 deltakere, men det var flere som sto i kø for å få bli med. I utvelgelsen av deltakerne er det lagt vekt på at de skal ha ulik faglig bakgrunn. Stine Karlsen i design- og reklamebyrået Oktan Orangeriet er en av deltakerne på årets kurs. Hun er svært fornøyd med at tilbudet nå har kommet til Bergen.

– Denne metodikken er så effektiv. Samfunnet er helt avhengige av å tenke innovasjon på nye måter, og jeg gleder meg til å lære mer, sier hun.

Kurset går over to semester med totalt syv samlinger.  Sentralt i opplegget står arbeid med reelle case. Deltakerne på kurset blir delt inn i seks grupper som skal jobbe med hvert sitt case.

– Gjennom å delta på dette kurset håper jeg å kunne endre måten jeg tenker på rundt ulike problemstillinger. Jeg håper å inspirere kollegene mine til å ta i bruk metodikken og at det til slutt også skal ha betydning for hva vi kan tilby kundene våre, sier Karlsen.

Årets case

Dette er casene som kandidatene skal bryne seg på i år:

  • Den Lille Gartner. Oppstartselskap som tilbyr produkter for dyrking av urter hjemme.
  • Råvarene. Matbutikk hvor du handler råvarer og husholdningsartikler i løsvekt.
  • PwC. Case som handler om digitalisering av tjenester.
  • Sparebanken Vest. Case som handler om fremtidens banktjenester.
  • To case fra Bergen kommune. I det ene caset skal studentene se på hvordan en kan legge til rette for at folk skal kunne bo lenger hjemme. Det andre caset er fra prosjektet «Smart omsorg» som er et program for modernisering av helse- og omsorgstjenester.

Nyheter fra NHH