Ga oppskriften på mer innovasjon

Næringsminister Monica Mæland holdt foredrag under konferansen Frontiers in Service på NHH.
NHH

24. juni 2016 14:27

(oppdatert: 24. juni 2016 14:30)

Ga oppskriften på mer innovasjon

– Vi må se på hvordan vi kan få mer innovasjon for de offentlige midlene vi satser på dette, sa næringsminister Monica Mæland da hun gjestet konferansen Frontiers in Service på NHH.

Statsråden var invitert til å snakke om hvordan Norge skal endres for å møte det som blir kalt den fjerde industrielle revolusjon med digitalisering og robotisering.

– Vi trenger flere motorer som kan bidra til vekst i norsk økonomi. Det handler om å utvikle eksisterende næringer, men også å finne nye ting vi kan leve av, sa Mæland.

Fire tiltak

Frontiers in Service er regnet som den viktigste møteplassen for forskere innen  tjenesteinnovasjon. Over 200 fra hele verden er samlet på NHH denne uken.  

I foredraget la Mæland vekt på at regjeringens viktigste oppgave er å legge forholdene til rette for at bedrifter kan bli mer produktive og robuste til å møte endringene.

– For det første trenger vi en skattepolitikk som oppmuntrer bedrifter til å investere i egen virksomhet. Det må også bli enklere å drive og starte opp bedrifter i Norge.

Hun pekte på også på viktigheten av god infrastruktur.

– Den kanskje aller viktigste komponenten i omstillingen av økonomien er satsing på forskning. 1,1 prosent av BNP er satt av til dette formålet, og det er en historisk satsing.

Foregangsland i Norden

Ifølge næringsministeren skiller tjenesteytende sektor seg klart ut når det kommer til innovasjonsaktivitet, bidrag til økonomien og sysselsetting.

– Målt i absolutte tall investerer tjenesteytende sektor dobbelt så mye i forskning og utviklingsarbeid (FoU) som vareproduserende industri. Det bekreftes i flere rapporter at Norge er et foregangsland innen tjenesteinnovasjon i Norden, sa Mæland.

Hun erkjenner likevel at ting kan bli bedre.

– Det er rom for forbedringer. Vi er kontinuerlig på utkikk etter hvordan den offentlige pengebruken kan bidra til mest mulig innovasjon, sa statsråden.

Flere nyheter