Stabilt høye opptakskrav på NHH

NHH

19. juli 2016 11:00

(oppdatert: 19. juli 2016 11:03)

Stabilt høye opptakskrav på NHH

Til tross for svakere norsk økonomi er kravene for å komme inn på siviløkonomstudiet fortsatt stabilt høye, viser tall fra Samordna opptak.

Poenggrensen er i år 52,9 for førstegangsvitnemål og 56,5 for ordinær kvote. I ordinær kvote er karakterkravene høyere enn i 2015, mens det er blitt litt lettere for de med førstegangsvitemål.

– Nåløyet for å komme inn på NHH er trangt, og de som kommer inn er høyt kvalifiserte. Kombinasjonen av flinke studenter og ledende fagfolk sikrer at NHH forblir en garantist for høy utdanningskvalitet, sier rektor Frøystein Gjesdal.
Normalt tar NHH inn 450 studenter, men erfaring viser at en liten andel slutter i løpet av 1. semester. Som et prøveprosjekt tar høyskolen derfor opp 470 bachelorstudenter i 2016.

– På bakgrunn av dette, og problemene i norsk økonomi, hadde vi forventet at poenggrensene ville gå ned i år. Vi er derfor glade for at nivået holder seg stabilt, sier rektor Gjesdal.

Opptaksgrenser for siviløkonomstudiet 2012 – 2016
2016 Førstegangsvitnemål: 52,9
Ordinær kvote: 56,5
2015 Førstegangsvitnemål: 53,4
Ordinær kvote:  56,3
2014 Førstegangsvitnemål: 53,0
Ordinær kvote: 56,2
2013 Førstegangsvitnemål: 52,6
Ordinær kvote: 56,5
2012 Førstegangsvitnemål: 52,6
Ordinær kvote: 55,8

Opptaket gjelder det femårige siviløkonomstudiet, som består av det treårige bachelorstudiet og det toårige masterstudiet i økonomi og administrasjon. Gjeldende poengberegningssystem ble innført i 2009.

Nedgang i kvinneandelen

NHHs målsetting er at kvinneandelen blant dem som begynner på studiet skal være på minst 40 prosent. I år er kvinneandelen blant dem som får tilbud om studieplass 39 prosent.

– Vi har hatt tilfredsstillende kvinneandelen i en årrekke. Årets nedgang viser at dette er et område vi fortsatt må prioritere høyt, sier Gjesdal.

Blant de mest søkte studieprogrammene

NHHs bachelorprogram i økonomi- og administrasjon har vært blant de mest søkte studieprogrammene i en årrekke.

1892 personer hadde siviløkonomstudiet ved NHH som førstevalg i år, og var dermed landets nest mest søkte. Bare Politihøgskolen i Oslo hadde flere førsteprioritetssøkere med 1898.

Flere nyheter fra NHH