Eirik Gaard Kristiansen med i aksjelovutvalget

NHH

29. januar 2016 19:44

(oppdatert: 24. april 2016 21:09)

Eirik Gaard Kristiansen med i aksjelovutvalget

NHH-professor Eirik Gaard Kristiansen er med i det nyoppnevnte ekspertutvalget som skal gå gjennom aksjeloven.

NHH-professor Eirik Gaard Kristiansen er med i det nyoppnevnte ekspertutvalget som skal gå gjennom aksjeloven.

Målet er en enklere hverdag for små og mellomstore bedrifter.

I tillegg til å evaluere endringer som ble gjort i 2013, skal utvalget se på nye, mulige forenklinger.

Utvalget skal blant annet vurdere følgende forslag:
- Kravene til oppbevaringsplikt for regnskapsmateriale ved fusjon, fisjon og avvikling bør reduseres.
- Kravene til at revisor skal bekrefte en rekke forhold (særattestasjoner) bør oppheves eller endres.
- Bedre muligheter for bruk av elektroniske løsninger.
- Om grensen for å velge bort revisjon bør heves, og om også konserner skal kunne velge å ikke ha revisjon.

Utredningen med forslag til lovendringer skal legges frem senest 30. september 2016.

Ekspertutvalgets sammensetning

Professor og instituttleder Tore Bråthen ved Handelshøyskolen BI skal lede utvalget. I tillegg består utvalget av

- professor Eirik Gaard Kristiansen ved NHH
- juridisk direktør Cecilie Ask i Finanstilsynet
- partner Finn Kinserdal i Ernst & Young
- partner Elisabet Ekberg i KPMG

Les mer på regjeringen.no

Tekst: Red.

Flere nyheter