Velger NHH på grunn av gode jobbmuligheter

NHH

2. februar 2016 18:32

(oppdatert: 20. april 2016 11:58)

Velger NHH på grunn av gode jobbmuligheter

Studiene ved NHH oppleves som yrkesrelevante og gir mange jobbmuligheter, viser NOKUTs ferske studiebarometer.

29.000 studenter har svart på NOKUTs nasjonale undersøkelse. Her er studentene spurt om oppfatninger av læringsutbytte, læringsmiljø, undervisning og studienes yrkesrelevans.

NHH skårer over gjennomsnittet på de fleste punkter, sammenliknet med læresteder som tilbyr tilsvarende studieprogrammer.

Gode jobbmuligheter er blant områdene der NHH gjør det aller best. På en skala fra én til fem får NHH 4,9 poeng (bachelor), mens gjennomsnittet for sektoren er på 4,2. På spørsmål om studiene oppleves som relevante for aktuelle yrkesområder får NHH 4,7 poeng, mens gjennomsnittet for sektoren er 4,4.

- Arbeidslivet er i endring på grunn av oljenedturen og omstillinger i næringslivet. Jeg tror nettopp derfor en utdanning fra NHH blir ekstra relevant. Mange unge ser at NHHs siviløkonomutdanning gir interessante jobber i alle typer bransjer. For mange er det nå også viktig å være trygg på at utdanningen gir dem sikre jobber, sier rektor Frøystein Gjesdal.

Fjorårets arbeidsmarkedsundersøkelse ved NHH viste at 70 prosent av NHH-kandidatene fikk jobb før de var ferdige med studiene.

Flere nyheter