Klart for EQUIS-besøk

NHH Av Kristin B. Risvand Mo

1. februar 2016 13:09

(oppdatert: 24. april 2016 21:02)

Klart for EQUIS-besøk

Det er gått 15 år siden NHH ble akkreditert av EQUIS, European Quality Improvement System, for første gang. 2. og 3. februar får NHH på ny besøk av et EQUIS -team som skal sjekke høyskolens kvalitet.

- Vi ser frem til å møte representantene fra EQUIS. Tilbakemeldingene fra EFMD er viktig for å utvikle kvaliteten ved NHH, og vi vil bruke innspillene aktivt i det videre strategiarbeidet, sier prorektor Sunniva Whittaker.

- EQUIS er selve gullstandarden når det gjelder akkreditering av handelshøyskoler, så dette er svært viktig for oss, sier prorektor Sunniva Whittaker. Hun har, sammen med James Hosea, har ledet forberedelsene til besøket.

NHH ble EQUIS-akkreditert for første gang i 2001 og reakkreditert i 2006 og i 2011.

Spesialakkreditering

- Siden vi har fått full akkreditering tre ganger på rad, har vi mulighet til å gå for en spesialakkreditering. Det er en relativt ny ordning fra EQUIS. Det er en litt enklere prosedyre som tilbys institusjoner som har vist at de har høy kvalitet over lang tid, sier Whittaker.

Kvalitetssjekken av NHH er likevel omfattende. Strategi, ledelse, studenter, programkvalitet, forskning, formidling, internasjonalisering, etikk og samfunnsrolle er noen av de områdene som skal evalueres.

Besøket skal, sammen med en egenevaluering, gi grunnlag for en "fagfellevurdering" av høyskolens virksomhet. Vurderingen følges opp av et vedtak fra EFMD der NHH blir akkreditert for fem nye år, får en betinget akkreditering for tre år, eller ikke blir godkjent for akkreditering.

Viktig for å utvikle oss

Det er også en del av akkrediteringen at EFMD peker på områder som institusjonen bør styrke eller utvikle.

EQUIS-teamet har annonsert at de vil se spesielt på oppfølging av strategi for internasjonalisering, etter- og videreutdanning/eksterne relasjoner og undervisningsteknologi. Dette er områder som NHH ble bedt om å videreutvikle i forbindelse med reakkrediteringen i 2011.

- Vi ser frem til å møte representantene fra EQUIS. Tilbakemeldingene fra EFMD er viktig for å utvikle kvaliteten ved NHH, og vi vil bruke innspillene aktivt i det videre strategiarbeidet, sier Whittaker.

OM EQUS

European Quality Improvement System (EQUIS) er en uavhengig internasjonal evaluering av handelshøyskoler som den internasjonale fellesorganisasjon for handelshøyskoler, European Foundation for Management Development (EFMD) står bak.

Les mer på efmd.org

Flere nyheter