Undervisningspris til Victor Norman

Victor D. Norman Foto: Silje Katrine Robinson
NHH

15. august 2016 12:00

(oppdatert: 15. august 2016 13:31)

Undervisningspris til Victor Norman

Victor D. Norman er tildelt NHHs pris for fremragende lærerinnsats for 2016. «Generasjoner av siviløkonomer har kunnet glede seg over hans skarpe analyser og eminente formidlingsevne», heter det i begrunnelsen.

NHHS pris for fremragende lærerinnsats

  • Prisen ble opprettet i 1999.
  • Målet er å bidra til å styrke studiekvaliteten ved NHH.
  • Deles ut annet hvert år under immatrikuleringen av nye bachelorstudenter.
  • Består av kr 35000 og eit silketrykk.

Professor Victor D. Norman har gjennom mer enn 40 år bidratt sterkt til å utvikle NHH som utdanningsinstitusjon, og har undervist og utviklet nye kurs på alle nivå fra bachelor til PhD.

I begrunnelsen for pristildelingen for 2016 blir det likevel spesielt trukket frem at Norman alltid har prioritert å forelese for store kull av bachelorstudenter.

«På den måten har svært mange siviløkonomstudenter gjennom tidene kunnet glede seg over Normans enestående formidlingsevner og økonomiske innsikt,» heter det.

Norman får ros for sin evne til å kombinere teoretisk og empirisk innsikt på en slik måte at det kaster nytt lys over relevante og viktige problemstillinger, at han gjør selv kompliserte sammenhenger relativt lett tilgjengelige, og for sin evne til å gjøre forskning spennende og interessant for studentene.

Populariteten hans blir ettertrykkelig bekreftet gjennom studentenes kursevalueringer. Norman er også den som har vunnet studentenes foreleserpris, Bronsesvampen, flest ganger.

Det er andre gang han blir tildelt NHHs pris for fremragende lærerinnsats. Første gang var i 2006.

«Etter den tid har han fortsatt å utvikle nye kurs og inspirere og motivere studenter til faglig innsats, noe som gjør ham til en særdeles verdig vinner av årets pris,» konstaterer priskomiteen.

Norman fylte 70 år 24. juli, og kunne dermed blitt pensjonist. Men etter ønske fra NHH skal han forelese i på to bachelorkurs i samfunnsøkonomi også høsten 2016.

Flere nyheter

Forskningsnytt