Solid lønnshopp for NHH-kandidater

NHH

27. mars 2015 19:14

(oppdatert: 20. april 2016 11:58)

Solid lønnshopp for NHH-kandidater

Den gjennomsnittlige startlønnen for uteksaminerte NHH-kandidater nærmer seg 540.000 kroner, viser NHHs arbeidsmarkedsundersøkelse.

Den gjennomsnittlige lønnen inkludert bonus, overtid og goder for NHH-kandidatene har økt fra 507.000 kroner i 2013 til 536.000 kroner i fjor. Det er en økning på 5,6 prosent.

Arbeidsmarkedsundersøkelsen er en årlig måling av hvordan NHHs kandidater blir tatt imot i arbeidslivet.

- NHH uteksaminerte 714 masterkandidater i 2014. Dette er ny rekord. Det er gledelig å se at arbeidsmarkedet fremdeles er godt for siviløkonomer fra NHH. Lønnsnivået øker stadig, og de aller fleste kommer i arbeid før de er ferdige med studiet eller kort tid etter, sier rektor Frøystein Gjesdal.

Omtrent tre av fire NHH-studenter får jobb før de er ferdige med studiene, ifølge undersøkelsen.

De tre viktigste bransjene for nyutdannede NHH-studenter er innen revisjon, konsulentvirksomhet og bank/forsikring/ finans. Størst nedgang finner en innen olje og gass, der andelen er halvert sammenlignet med året før.

Tall fra arbeidsmarkedsundersøkelsen

82,6 prosent av NHH-kandidatene opplyser at de var i relevant arbeid et halvår etter fullførte studier. Året før var tallet 86,6 prosent.

25 prosent av kandidatene fikk jobb i revisjonsbransjen, 23 prosent i konsulentbransjen og 11 prosent i bank/forsikring/finans. Økningen er sterkest i revisjonsbransjen.

94 prosent av NHH-kandidatene finner jobb i Norge. Andelen som får jobb i utlandet synker fra 10,9 prosent i 2013 til 6 prosent i 2014.

58,7 prosent får jobb i Oslo, 19 prosent i Bergen og 10,1 prosent i Stavanger.

Hovedfunn arbeidsmarkedsundersøkelse

flere nyheter