Høye opptakskrav på NHH

NHH

17. juli 2015 18:46

(oppdatert: 20. april 2016 11:58)

Høye opptakskrav på NHH

Siviløkonomstudiet ved NHH er blant de vanskeligste studiene å komme inn på i Norge, viser ferske tall fra Samordna opptak. Poenggrensen for å komme inn er 53,4 for førstegangsvitnemålskvoten og 56,3 for den ordinære kvoten.

- Det blir stadig vanskeligere å komme inn på NHH, sier rektor Frøystein Gjesdal. Dyktige studenter og krevende studieprogrammer vil gi grunnlag for enda bedre utdanningskvalitet ved NHH.

Poenggrensen for førstegangsvitnemålskvoten har aldri vært så høy som i år siden gjeldende poengberegningssystem ble innført i 2009. I fjor var denne grensen på 53,0. Poenggrensen for den ordinære kvoten har også gått litt opp i forhold til i fjor.

Oversikt opptaktsgrenser for siviløkonomistudiet 2011-2015

 

2011*

2012*

2013*

2014

2015

Førstegangs-vitnemålskvoten

53,0

52,6

52,6

53,0

53,4

Ordinær kvote

55,2

55,8

56,5

56,2

56,3

* Endelige tall, etter suppleringsopptak.

Opptaket gjelder det femårige siviløkonomstudiet som består av det treårige bachelorstudiet og det toårige masterstudiet i økonomi og administrasjon. Studiet har 450 studieplasser.

Kvinneandelsmålet er nådd

Målsettingen til NHH er at kvinneandelen blant dem som begynner på studiet skal være på minst 40 prosent. I år er kvinneandelen blant dem som får tilbud om studieplass 41,2 prosent.

- NHH regner med også i år å nå målet om minst 40 % av begge kjønn blant dem som møter til studiestart, men marginen kunne godt være litt større, sier Frøystein Gjesdal.

Det mest søkte studieprogrammet i Norge

2117 søkere hadde NHHs bachelorprogram i økonomi- og administrasjon som førsteprioritet ved søknadsfristens utløp i april i år. Det var en økning på 4,9 prosent fra fjoråret. NHH hadde dermed det mest søkte studieprogrammet i Norge.

Les mer på Samordna opptak

Tekst: Red.

flere nyheter