Velger NHH på grunn av faglig omdømme

NHH Av Sigrid Folkestad

3. februar 2015 19:21

(oppdatert: 20. april 2016 11:58)

Velger NHH på grunn av faglig omdømme

NHHs sterke faglige omdømme er avgjørende for studentene når de skal velge studieprogram, ifølge NOKUTs studiebarometer.

NOKUTs nasjonale undersøkelse ble offentliggjort i dag. Den har gått ut til 60 000 studenter. De har blitt spurt blant annet om sine oppfatninger av omdømme, læringsmiljø, forberedelse til yrkeskarriere, undervisning og læringsutbytte.

NHH skårer over gjennomsnittet på de fleste punkter, sammenliknet med læresteder som tilbyr tilsvarende studieprogrammer.

Høyskolen skårer spesielt høyt på omdømme.

Studentene oppgir at høyskolens faglige omdømme var avgjørende da de skulle velge studieprogram. Her skårer NHH langt over gjennomsnittet. På en skala fra én til fem ligger NHH på 4,8 (bachelor). Gjennomsnittet for sektoren ligger på 3,6.

Prorektor Sunniva Whittaker er svært glad for studentenes positive tilbakemeldinger.

- Dette resultatet betyr mye, både for fagmiljøet og ledelsen ved NHH, nettopp fordi vi hele tiden jobber for høyere kvalitet, sier Whittaker.

En av de store forskjellene mellom NHH-studenter og gjennomsnittet av norske økonomistudenter er å finne på tidsbruk. Studentene ved NHH jobber langt mer med studiene enn gjennomsnittet ved andre læresteder med økonomisk-administrativ utdannelse.

Forskjellene er størst bachelornivå: Ved NHH bruker studentene 38,5 timer i uken, mens sektorgjennomsnittet (for økonomisk-administrative fag) er 30,5 timer.

- Det vil si at disse studentene bruker over en hel arbeidsdag mer i uken på sine studier, noe de får mye igjen for, også etter studiene. Samtidig ser vi av resultatene at det ikke går ut over trivselen og det sosiale studentlivet. De bruker mye tid på organiserte studieaktiviteter, sier Sunniva Whittaker.

Fakta

NOKUTs undersøkelse omfattet nesten 60 000 studenter på 58 utdanningsinstitusjoner

Alle studenter i andre studieår på bachelor- og masterprogram samt 5. åsstudenter på integrerte masterprogram, fikk muligheten til å delta.

Se alle resultater her

flere nyheter