"Vi bryr oss, og vi mener det"

fabikker ikon
«We care, and we mean it: Psychological mechanisms influencing perceptions of sincerity in CSR communication» er tittelen på Mads Nordmos doktoravhandling.
Disputas

2. september 2016 10:34

(oppdatert: 2. september 2016 10:50)

"Vi bryr oss, og vi mener det"

Mads Nordmo disputerer for doktorgraden ved NHH 16. september 2016 med avhandlingen «We care, and we mean it»: Psychological mechanisms influencing perceptions of sincerity in CSR communication.

Bedrifters sosiale ansvar kan forstås som forankret i to typer logikk; markedsmessige hensyn og genuin ansvarlighet. Når medarbeidere og konsumenter vurderer bedrifters sosiale ansvarlighet, er vi ikke bare opptatt av hva bedriftene gjør, men også deres motiver, altså i hvilken grad det er genuin ansvarlighet eller merkantile hensyn som motiverer bedriften til ansvarlighetstiltak.

Mads Nordmo har vært stipendiat ved Institutt for strategi og ledelse, NHH.

Mads Nordmos avhandling består av tre artikler som utforsker hvordan sosial ansvarlighet oppfattes som forskjellige, avhengig av ulike trekk ved melding og avsender.

Den første artikkelen viser at antall argumenter som brukes i promotering av sosialt ansvar har ulike effekter. Ved positiv promotering får man ulike utfall avhengig av om man bruker to, tre eller fire argumenter. For eksempel liker folk selskapet bedre hvis det presenteres for fire positive argument, i stedet for to positive argument. Ved negativ promotering gir ulike antall argumenter ingen forskjeller i utfall.

Den andre artikkelen demonstrerer at ledere som har hatt en «nær døden-opplevelse» oppfattes som mer motivert av moralske verdier og mindre motivert av økonomisk gevinst. I den tredje artikkelen viser Nordmo at beslutninger som er tuftet på spontan innsikt (aha-opplevelser) oppfattes som mer motivert av moralske verdier, forutsatt at påstanden om spontan innsikt fremstår som realistisk.

Veileder:

Professor Marcus Selart, Institutt for strategi og ledelse, NHH

Tid og sted:

Karl Borch, NHH, 16. september 2016
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

Psychological factors influencing sincerity in CSR-communications: Relevance, Opportunities, Challenges

Bedømmelseskomiteen:

Professor Sigurd Villads Troye, NHH

Professor Anders Gustafsson, Karlstad University

Førsteamanuensis Line Lervik-Olsen, BI

Om kandidaten:

Mads Nordmohar vært stipendiat ved Institutt for strategi og ledelse ved NHH. Etter at Nordmo var ferdig utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen i 2011, tok han Gründerskolen. Han har undervist ved NHH, noe som ga ham studentenes foreleserpris i 2012. I dag jobber han som høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI.

Kontakt:

mads.nordmo@bi.no           

Les Forskningsnytt