ulik likestilling i arbeidslivet

a kunze solveig horne
Førsteamanuensis Astrid Kunze ved Institutt for samfunnsøkonomi på boklansering med statsråd Solveig Horne. Foto: Siv Dolmen
Av Sigrid Folkestad

28. september 2016 09:33

(oppdatert: 28. september 2016 23:07)

ulik likestilling i arbeidslivet

Førsteamanuensis Astrid Kunze er aktuell i boken «Ulik likestilling i arbeidslivet», som ble lansert denne uken.

Ja, det er kanskje litt spesielle damer som velger sånn derre mannsdominerte yrker, sant, det er helt sikkert

Industrimekaniker (60 år)

Denne uken ble boken Ulik likestilling i arbeidslivet, som sitatet er hentet fra, lansert. I anledning utgivelsen, møtte likestillingsminister Solveig Horne (FrP) partene i arbeidslivet og forskere til debatt om hvordan kvinner skal sikres like karrieremuligheter som menn.

Mange av bidragsyterne i boken er forskere som jobber innenfor felt som kjønn og likestilling i arbeidsliv, familie og samfunnsliv. I tillegg til forskningsbasert kunnskap, inneholder boken bidrag fra partene i arbeidslivet.

NHH er også blitt en del av det storstilte bokprosjektet, gjennom førsteamanuensis Astrid Kunze ved Institutt for samfunnsøkonomi. Hun står bak kapitlet "Mødres karriereprogresjon".

I denne studien undersøker hun familiegapet i karriereutviklingen. Hun fokuserer på kvinnelige arbeidstakere i Norge og analyserer karrierestigen i organisasjoner i privat sektor. Spørsmål er om kvinner med barn har mindre sannsynlighet for å bli forfremmet enn kvinner uten barn («familiegapet») – og i tilfelle hvorfor.

panel boklansering
Panelet som debatterte på boklanseringen (fra venstre): Idar Kreutzer, leder for Finans Norge, Jorunn Berland, leder for YS, Marit Hermansen, leder for Akademikerne, Solveig Horne, statsråd i Barne- og likestillingsdepartementet og Gunn Marit Helgesen, leder for KS. Foto: Siv Dolmen

Utgivelsen på Gyldendal Akademiske er et resultat av arbeidet som CORE - kjernemiljø for likestillingsforskning har gjort for å fremme forskning på og formidling av kjønnslikestilling i arbeidslivet. Miljøet ble opprettet i 2013 og har finansiering av Barne- og likestillingsdepartementet.

Les Forskningsnytt