Etterspør felles regnskapsregler

regnskaps ill
I sin avhandling studerer Kjell Ove Røsok noen av de valgene den internasjonal standardsetteren IASB har gjort for å utvikle globale regnskapsstandarder.
Disputas

14. september 2016 10:35

(oppdatert: 14. september 2016 10:39)

Etterspør felles regnskapsregler

Kjell Ove Røsok disputerer for doktorgraden ved NHH 28. september 2016 med avhandlingen «A Critical Assessment of Convergence with the IASB's Accounting Constructs».

Det er mange forskjellige brukere av finansregnskap og de har forskjellige behov for finansiell informasjon. Samtidig etterspørres felles regnskapsregler som gjør regnskapene sammenlignbare.

røsok
Kjell Ove Røsok har vært stipendiat ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH.

IASB er en internasjonal standardsetter med mål å utvikle globale regnskapsstandarder. I utviklingen av disse regnskapsstandardene må IASB velge hvilken informasjon som skal fremgå av regnskapene og hvilken informasjon som kan unnlates.

I denne avhandlingen studeres noen av de valg IASB har gjort. Først analyseres hvilke brukere og hvilke informasjonsbehov som er vektlagt av IASB og hvorvidt disse valgene samsvarer med informasjonsbehovene som fremgår av forskning. Videre analyseres IASBs standard for små og mellomstore selskaper (IFRS for SMEs) og hvordan Storbritannia og Norge har vurdert implementering av denne standarden. Begge landene har vedtatt eller har foreslått nasjonale endringer av standarden. I avhandlingen analyserer Røsok disse endringene nærmere og argumenterer for at IASB må se hen til slike nasjonale endringer i videre utvikling av internasjonale regnskapsregler.

Veiledere:

Professor Hanne Nørreklit, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap (NHH) og Aarhus University, Danmark
Professor Lisa Evans, University of Stirling, Storbritannia

Tid og sted:

Aud. Karl Borch, NHH, 28. september 2016
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

«Acting Globally, Applied Locally» - Have Investors Benefited from IFRS Convergence? 

Bedømmelseskomiteen:

Professor Aasmund Eilifsen (leder for komiteen), Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH
Professor Gunnar Rimmel, Jönköping International Business School, Universitetet i Jönköping
Førsteamanuensis Kristina Jonäll, Handelshøyskolen, Universitetet i Gøteborg

Om kandidaten:

Kjell Ove Røsok har vært stipendiat ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH. Han var tidligere partner i Ernst & Young. Røsok er utdannet siviløkonom og har tatt høyere revisorstudium ved NHH, og han er statsautorisert revisor.

Kontakt:
Kjell.Rosok@nhh.no