Regnskap i ideelle organisasjoner

Galina Goncharenko
Galina Goncharenkos studie bidrar til den kritiske regnskapslitteraturen ved å undersøke spekteret av styringsformål som regnskapsmekanismer kan brukes til. Kandidaten vurderer også samspillet mellom regnskap og rettferdiggjørelse, politikk og makt. Foto: Wikipedia
Disputas

26. september 2016 10:30

Regnskap i ideelle organisasjoner

Galina Goncharenko disputerer for doktorgraden ved NHH onsdag 5. oktober 2016 med avhandlingen «Essays on Financial Accountability of Human Rights Organizations».

Galina Goncharenko
Galina Goncharenko er PhD-kandidat ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH.

Ved å etablere en bro mellom forskning om regnskapsansvar og brukerbehov knyttet til ideelle organisasjoner, undersøker denne avhandlingen fenomenet finansielt ansvar i menneskerettsorganisasjoner. Dette blir gjort ved å studere hvordan finansiell rapportering benyttes for å tilfredsstille økende krav til ansvarsrapportering og ved å studere hvordan press fra interessenter og finansielle rapporteringsregler samspiller for å forme ansvarsrapporteringsrutiner hos menneskerettsorganisasjoner.

Avhandlingen består av tre essays.

Første essay utforsker de viktigste ansvarsbekymringene hos ansatte i menneskerettsorganisasjoner. Det argumenteres for at menneskerettsorganisasjoner står overfor det høyeste nivået av krav til finansiell ansvarsrapportering blant ideelle organisasjoner. Dette er en følge av at de må forholde seg til giverne og sine egne bekymringer knyttet til offentlige forventninger og undersøkelser. Essayet viser en kopling mellom kompleksitet knyttet til resultatvurdering og regnskap samt vanskelighetene for organisasjoner med å demonstrere legitimitet og ansvarlighet.

Det andre essayet viser institusjonelle giveres informasjonsbehov og undersøker deres motiv for høye finansielle rapporteringskrav. Kandidaten demonstrerer at viktige interessenter kan utarbeide alternative rapporteringssystemer ved å benytte sin innflytelse. Ved å utøve stor innflytelse på omgivelsene som menneskerettsorganisasjoner opererer innenfor og ved ikke bare å kreve ekstern, men også intern regnskapsinformasjon, påvirker givere aktivitetene til menneskerettsorganisasjoner i stor grad.

I det tredje essayet undersøker kandidaten reguleringen av finansiell regnskapsrapportering når det gjelder utenlandsk finansiering av menneskerettsorganisasjoner i spesielle kontekster. Studien bidrar til den kritiske regnskapslitteraturen ved å undersøke spekteret av styringsformål som regnskapsmekanismer kan brukes til. Kandidaten vurderer også samspillet mellom regnskap og rettferdiggjørelse, politikk og makt.

Veiledere:

Professor Norvald Monsen (hovedveileder), Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH
Professor Dorothea Greiling, Johannes Kepler University Linz, Austria
Professor Johan Christiaens, Ghent University, Belgium

Tid og sted:

Jebsen-senteret, NHH 5. oktober 2016
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

"What is accounting in human rights organizations? Principles, standards and practice"

Bedømmelseskomiteen:

Førsteamanuensis Daniel Johanson (leder for komiteen), Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH
Professor Frode Mellemvik, Nord University
Professor Emeritus Salme Nasi, University of Tampere

Om kandidaten:

Galina Goncharenko fra Russland har vært stipendiat ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap ved NHH. Hun har økonomiutdannelse fra Moscow State University og mastergrad fra NHH. Fra 2006 til 2010 var hun rådgiver hos det russiske konkurransetilsynet. Hun var gjesteforsker ved London School of Economics i vår, og i august 2016 gikk hun inn i en stilling som amanuensis i regnskap ved Universitetet i Sussex (UK).

Kontakt:

Galina.Goncharenko@nhh.no

Les Forskningsnytt