Lykkelige over masterpris

Video Av Sigrid Folkestad

18. november 2016 12:56

(oppdatert: 18. november 2016 13:12)

Lykkelige over masterpris

Ellen Balke Hveem og Lotte Leming Rognsås vant Institutt for samfunnsøkonomi sin pris for beste masteroppgave 2016. Hva skjedde med folks helse når vannkraften sørget for strøm i huset, spør de om i oppgaven.

I oppgaven An empirical analysis of health effects from electrification: evidence from Norway 1900-1921 undersøker de hva tilgang til elektrisitet på begynnelsen av 1900-tallet hadde å si for folks helse. Veileder var førsteamanuensis Aline Bütikofer ved Institutt for samfunnsøkonomi. Staben ved instituttet inviterte Ellen Balke Hveem og Lotte Leming Rognsås til å holde et innlegg på et seminar denne uken. De tok turen fra henholdsvis Stockholm og Brüssel for å snakke om masteren.

Les oppgaven her og få inspirasjon til din egen masteroppgave eller se videoen, der forfatterne av den prisbelønte oppgaven gir noen gode tips til neste generasjon masterstudenter.