Lykkelige over masterpris

Video Av Sigrid Folkestad

18. november 2016 12:56

(oppdatert: 18. november 2016 13:12)

Lykkelige over masterpris

Ellen Balke Hveem og Lotte Leming Rognsås vant Institutt for samfunnsøkonomi sin pris for beste masteroppgave 2016. Hva skjedde med folks helse når vannkraften sørget for strøm i huset, spør de om i oppgaven.

I oppgaven An empirical analysis of health effects from electrification: evidence from Norway 1900-1921 undersøker de hva tilgang til elektrisitet på begynnelsen av 1900-tallet hadde å si for folks helse. Veileder var førsteamanuensis Aline Bütikofer ved Institutt for samfunnsøkonomi. Staben ved instituttet inviterte Ellen Balke Hveem og Lotte Leming Rognsås til å holde et innlegg på et seminar denne uken. De tok turen fra henholdsvis Stockholm og Brüssel for å snakke om masteren.

Les oppgaven her og få inspirasjon til din egen masteroppgave eller se videoen, der forfatterne av den prisbelønte oppgaven gir noen gode tips til neste generasjon masterstudenter.

Forskningsnytt fra NHH