Disputas: Design av låneklausuler

Disputas

13. mai 2016 12:57

(oppdatert: 13. mai 2016 13:25)

Disputas: Design av låneklausuler

Chunbo Liu disputerer for doktorgraden ved NHH mandag 30. mai 2016 med avhandlingen «Essays on Debt Covenants and Creditor Control».

Kreditorer og låneklausuler har stor innvirkning på selskapers kapitalstruktur og investeringer. Avhandlingen til Chunbo Liu fokuserer på design av låneklausuler og tildeling av kontrollrettigheter i gjeldskontrakter.

I det første kapitlet undersøker Liu hvordan bruk av låneklausuler varierer med vekstmuligheter for bedrifter. Gjennom å bruke krigen i Afghanistan (9/11) som et eksogent vekstsjokk for amerikanske forsvarsleverandører, viser Liu at kreditorene til disse bedriftene gjorde låneklausulene mindre restriktive etter 9/11. Hensikten var å redusere generelle effektivitetstap forbundet med slike klausuler.

Kandidaten analyserer også tildeling av kontrollrettigheter ex post ved å se på kreditors handlingsmønster etter kontraktsbrudd, samt reforhandling av lånebetingelser.

Videre viser Liu at friksjoner knyttet til reforhandlinger innen syndikater er en viktig årsak til utstedelse av lån med få klausuler. Både antall långivere og tilgang på institusjonell kapital øker sannsynligheten for utstedelse av slike lån. Dette er også lån som har gitt høy avkastning i kredittmarkedet. Liu viser at kreditor av lån med få klausuler benytter andre former for overvåking som reduserer reforhandlingskostnadene.

Resultatene fra det tredje kapitlet gir empirisk støtte til såkalt «kryss-overvåking» fra både långivere av banklån og obligasjonseierne. Funnene er således konsistente med et optimalt kontraktdesign der obligasjonseierne utnytter bankenes overvåkingen av låntaker, til tross for generelt store interessekonflikter mellom obligasjonseiere og banker i økonomiske nedgangstider.

Veiledere

Førsteamanuensis Carsten Bienz (hovedveileder), Institutt for finans, NHH

Førsteamanuensis Aksel Mjøs, Institutt for finans, NHH

Tid og sted

Jebsen-senteret, mandag 30. mai 2016
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15.

Tema for prøveforelesning

«The Role of Covenants in Debt Contracts»

Bedømmelseskomiteen

Postdoktor Xunhua Su (leder for komiteen), Institutt for finans, NHH

Professor Bo Becker, Stockholm School of Economics

Professor David C. Smith, University of Virginia

Mer informasjon

Chunbo Liu fra Kina har vært stipendiat ved Institutt for finans ved NHH. Han var nylig gjesteforsker ved Carroll School of Management, Boston College. Han har to mastergrader, fra hhv Frankrike og Kina.

Kontakt

chunbo.liu@nhh.no

forskningsnytt