Revisjonskvalitet

Disputas

21. juni 2016 10:50

Revisjonskvalitet

Patricia Wellmeyer disputerer for doktorgraden ved NHH mandag 27. juni 2016 med avhandlingen «Auditing in the Post Sox Environment: A Portfolio of Studies Examining Elements of the Assurance Gathering Process and the Impact of these on the Current and Future States of Audit Quality and Efficiency».

Studiene i avhandlingen gir innsikt i hvordan ulike miljø-, prosess-, og revisorrelaterte faktorer påvirker revisjonskvaliteten og kostnadseffektiviteten i revisjonen.

Den første studien undersøker om forekomsten og utformingen av revisjonsklientens «Enterprise System» (ES) påvirker revisjonskvaliteten og kostnadseffektiviteten i revisjonen. Studien finner at implementeringen av ES er assosiert med forbedringer i revisjonskvaliteten, reflektert med generelt færre rettelser av det avlagte regnskapet, en større sannsynlighet for at revisorer signaliserer et fortsatt drift problem i revisjonsberetning for foretak som senere går konkurs, og høyere unormale periodiseringer i regnskapet. Funnene viser også at implementeringen av ES er assosiert med bedre kostnadseffektivitet i revisjonen, reflektert med lavere sannsynlighet for forsinket registrering av finansiell informasjon og lavere revisjonshonorar.

Avhandlingens andre studie er en feltstudie. Her undersøker Wellmeyer statusen til stikkprøveprosedyrer i revisjonsprosessen. Funnene indikerer at revisorer i stor grad benytter seg av revisjonsfimaets teknologi og tabeller ved vurderinger knyttet til stikkprøver, spesielt ved fastsettelse av utvalgsrisiko og utvalgsstørrelser for test av kontroller. Forfatterne finner også at det blant revisorer er en generell mangel på kompetanse i forståelsen av de underliggende stikkprøvebegrepene og i vurderingen av feil ved statistiske stikkprøver. Videre viser funnene at revisorer opplever det utfordrende å utarbeide integrerte stikkprøver, særlig i sammenheng med engasjementer med flere lokasjoner.

I den siste studien gjør kandidaten et kontrollert eksperiment for å undersøke virkningen av individuelle versus teambaserte beslutningsprosesser i revisjon. Resultatene tyder på at sistnevnte ikke endrer revisorenes risikovurderinger vesentlig, men endrer vesentlig revisorenes foreslåtte korrigeringer av regnskap ovenfor klienten. Funnene viser at revisorer tar beslutninger med høyere risiko etter teamdiskusjoner når diskusjonene foregår ansikt til ansikt versus når de gjennomføres ved bruk av PC, når revisjonserfaringen er økende, og med noen versus ingen tidligere erfaring fra revisjonsoppdrag med teammedlemmer. Resultatene viser også at revisjonserfaring på høyere nivå kan moderere disse effektene når det gjelder forslåtte korrigeringer av regnskap.

Veileder:

Professor Iris Stuart, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH

Tid og sted:

Jebsen-senteret, NHH mandag 27. juni 2016
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

How has Auditing Changed in the Post-SOX Environment?

Bedømmelseskomiteen:

FørsteamanuensisTzu-Ting Chiu (leder for komiteen), NHH
Professor Teija Marita Laitinen, University of Vaasa
Professor Joseph V. Carcello, University of Tennessee

Om kandidaten:

Patricia Wellmeyer har vært stipendiat ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap ved NHH. Hun er ansatt som forsker og programleder ved The Paul Merage School of Business (University of California Irvine).