Regnskap i Russland

Disputas

16. august 2016 11:10

(oppdatert: 16. august 2016 11:16)

Regnskap i Russland

Alena Golyagina disputerer for doktorgraden ved NHH tirsdag 30. august 2016 med avhandlingen «Management Accounting Professionalization: The Case of Russia».

Avhandlingen undersøker hvordan økonomistyring som fagfelt har blitt profesjonalisert, i en post-sovjetisk sammenheng. Golyagina sporer fagets utvikling i Russland og analyserer utdanningen slik den blir gitt i dag. På denne måten tilfører hun ny kunnskap om globaliseringen av økonomistyringsfaget.

Alena Golyagina
Alena Golyagina disputerer 30. august 2016.

Den første artikkelen undersøker hvordan en internasjonal sertifisering i økonomistyring har bidratt til profesjonalisering av feltet management accounting i Russland. Analysen avslører at yrkesmessige og kontekstuelle faktorer påvirker beslutninger om å forfølge en såkalt CMA-sertifisering i Russland.

I den andre artikkelen undersøker Golyagina de grunnleggende endringene som skjedde i universitetssektoren etter Sovjetunionens sammenbrudd. Statlige myndigheters logikk dominerte høyere utdanning innen regnskap i Sovjet-perioden, men etter Sovjets fall, ble situasjonen mer kompleks. Profesjonen og markedet har i større grad overtatt statens rolle som premissgiver for den faglige utviklingen.

Den tredje artikkelen tar for seg hvordan og i hvilken grad populære internasjonale lærebøker i regnskap og økonomistyring presenterer kunnskap om management accounting-teknikker. Ved å analysere fire teknikker i fem bestselgende britiske og amerikanske lærebøker, viser artikkelen betydelig variasjon i hvordan teknikkene kommuniseres, noe som også vil kunne påvirke hvordan teknikkene forståes og over tid også brukes.

Veiledere:

Professor Trond Bjørnenak (hovedveileder) Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH
Førsteamanuensis Rafael Heinzelmann, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH
Professor Anatoli Bourmistrov, Nord University

Tid og sted:

Aud Karl Borch, NHH, 30. august 2016
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesningen:

«Local construction of the management accounting profession and implications for its global convergence»

Bedømmelseskomiteen:

Post doc Sabina Du Rietz (leder for komiteen), Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH
Professor Danture Wickramasinghe, University of Glasgow
Førsteamanuensis Elena Dybtsyna, Nord University

Om kandidaten:

Alena Golyagina har vært stipendiat ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap ved NHH. Hun har utdannelse i språkfag og organisasjonsledelse fra Kazan State Technical University, Russland, og var ferdig med mastergraden ved NHH i 2012.

Kontakt:

alena.golyagina@nhh.no