Vanskelig å forlate budsjettene

Nye norske sedler
Nye sedler snart i omløp. Foto: Norges Bank
Disputas

17. august 2016 10:15

Vanskelig å forlate budsjettene

Danielius Valuckas disputerer for doktorgraden ved NHH 31. august 2016 med avhandlingen «Rise and Fall of Budget Initiatives».

Utfordringene med budsjettering synes å være allment akseptert. Det samme er ikke tilfelle når det gjelder løsningene på problemene. Én mulig radikal løsning er å forlate budsjettene: beyond budgeting. Få organisasjoner har imidlertid valgt denne løsningen.

Danielius Valuckas
Danielius Valuckas disputerer ved NHH 31. august 2016.

Målet med avhandlingen er å undersøke hvorfor en styringsmodell uten budsjetter ikke har blitt mer utbredt.

Den første artikkelen utforsker hvordan budsjetter kan være problematiske. Forfatterne finner to hovedinnvendinger mot budsjetter. For det første kan budsjetter føre til svakere strategisk fokusering i økonomistyringen. Videre viser studien at budsjetter kan innebære manglende respons på endringer i omgivelsene (f.eks. endringer i konkurransesituasjonen). Studien undersøker også individuelle holdninger til budsjettproblemer og viser at administrerende direktører, eldre eller kvinnelige ansatte, synes å være mindre enig i ulike typer budsjetteringsproblemer og oppfatter at budsjetter tilfører høyere verdi i organisasjonen.

I den andre studien undersøker Valuckas initiativ til å implementere beyond budgeting. Det ser ut til at det er svært vanskelig å innføre, selv i en kontekst som synes å være åpen for slike endringer. Tilstedeværelsen av en innflytelsesrik endringsagent er ikke tilstrekkelig for å klare å gjennomføre disse endringene.

Den tredje studien utforsker etablering av nye ideer i konvensjonell kunnskap. Studien analyserer blant annet diskusjonene om beyond budgeting og faglige svakheter i lærebøker. Studien indikerer at lærebøker ikke lykkes i å gi omfattende diskusjoner om management accounting-teknikker. Kritiske innvendinger blir sjelden presentert i lærebøker, og de som finnes synes å mangle forankring i vitenskapelig argumentasjon. Eksisterende kunnskap har en tendens til å forbli uimotsagt, og alternativene blir ikke vist.

Tid og sted:

Aud Karl Borch, NHH, 31. august 2016
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

Budgeting and the role of corporate and educational culture

Veiledere:

Professor Trond Bjørnenak (hovedveileder), Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH

Professor Bino Catasús, Stockholm University

Bedømmelseskomiteen:

Førsteamanuensis Lars Ivar Oppedal Berge (leder), Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH

Professor Theresa Libby, University of Waterloo

Professor Matti Skoog, Professor at Åbo Akademi University, Finland

Om kandidaten:

Danielius Valuckas har vært stipendiat ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap ved NHH. Han har en bachelor fra Stockholm School of Economics (i Riga) og mastergraden fra NHH.

Kontakt:

danielius.valuckas@nhh.no

Les Forskningsnytt