Victoria Gribkovskaia disputerer: Håndtering av flaskehalser i elektrisitetsmarkeder

Disputas

26. mai 2015 21:50

(oppdatert: 7. mars 2016 21:54)

Victoria Gribkovskaia disputerer: Håndtering av flaskehalser i elektrisitetsmarkeder

Victoria Gribkovskaia disputerer for doktorgraden og holder prøveforelesning mandag 8. juni med avhandlingen "Essays on congestion management in electricity markets".

Dereguleringen av kraftbransjen har pågått i mer enn et par tiår. Hvordan de nye kraftmarkedene er organisert, inkludert prisingsmekanismer ved kraftbørsene, er forskjellig fra land til land. Overføringsnett er et viktig element i alle markedsdesignene, ikke minst fordi kraftsystemet må være i balanse til enhver tid. Flaskehalser i nettet oppstår når planlagt behov for overføring overstiger de tillatte overføringsgrenser. På grunn av flere anstrengte situasjoner i det nordiske kraftsystemet i 2009 og 2010, har endringer i flaskehalshåndteringsmetoden vært vurdert av den norske regulatoren NVE. Med den eksisterende metoden, viser ikke kraftprisene nødvendigvis alle effekter av nettverksbegrensninger.

Forskningsresultatene i denne avhandlingen samles under et mål om å visualisere, forklare og gi en modellbasert kvantitativ vurdering av implikasjonene av forskjellige flaskehalshåndteringsmetoder i et masket nettverk. En av hovedkonklusjonene er at med en prisingsmetode som er basert på en mer detaljert nettverkspresentasjon, noe som ikke er tilfelle i nåværende markedsløsningen, blir flaskehalshåndtering lettere og mer transparent og prisene reflekterer lokale flaskehalser.

Avhandlingen viser blant annet at bedre systemutnyttelse er mulig uten kapasitetsutvidelser, og at bruk av forskjellige prisingsmetoder har større effekt på omfordeling av overskudd mellom produsenter og konsumenter enn tilsvarende gevinst i markedseffektivitet. En del av resultatene er basert på detaljerte data fra det nordiske markedet og setter fokus på situasjoner med ekstremt høye priser.

Veiledere

Professor Mette H. Bjørndal, Institutt for foretaksøkonomi, NHH (hovedveileder)
Associate Professor Endre Bjørndal, Institutt for foretaksøkonomi, NHH
Professor Kurt Jörnsten, Institutt for foretaksøkonomi, NHH
Professor Sverre Storøy, Universitetet i Bergen

Tid og sted

Kristian Gerhard Jebsen-senteret ved NHH, mandag 8. juni 2015. Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15.

Tema for prøveforelesning
"Counter-trading and other redispatch procedures in electricity markets".

Victoria Gribkovskaia

Victoria Gribkovskaia (f. 1982) er født og oppvokst i Minsk, Hviterussland og har vært bosatt i Norge siden 1999. Hun har en Master of Science i Logistikk fra Høgskolen i Molde og bachelorgrad fra samme sted. I 2007 ble hun ansatt som en av de to første stipendiater med spesialisering Management Science ved Institutt for foretaksøkonomi ved NHH. Gribkovskaia er bosatt i Bergen og jobber som forsker ved Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK).