Carmen Olsen disputerer: Revisorer må være profesjonelt skeptiske

Disputas

22. mai 2015 21:58

(oppdatert: 7. mars 2016 22:02)

Carmen Olsen disputerer: Revisorer må være profesjonelt skeptiske

Carmen Olsen disputerer for doktorgraden og holder prøveforelesning ved NHH fredag 5. juni 2015 med avhandlingen «The Challenge of Being Professionally Skeptical».

Revisorer må være profesjonelt skeptiske i revisjon av årsregnskap. Dette er vesentlig for kvaliteten på deres revisjonsbedømmelser- og beslutninger. Å være profesjonelt skeptisk er imidlertid utfordrende både i teori og i praksis. Den formelle definisjonen på profesjonell skepsis er gitt av International Standard on Auditing: «En holdning som innebærer at revisor stiller spørsmål og er oppmerksom på forhold som kan indikere mulig feilinformasjon som følge av feil eller misligheter, og foretar en kritisk vurdering av revisjonsbevis».

I praksis er problemet at revisorene ofte ikke utviser tilstrekkelig profesjonell skeptisk holdning i revisjon av årsregnskaper. I teorien er problemet at revisjonsforskerne enda ikke har «full forståelse» av hva profesjonell skepsis er og hvordan den fungerer. For å kunne utvise tilstrekkelig profesjonell skepsis i revisjon av årsregnskaper, er det behov for å få en bedre forståelse av hva profesjonell skepsis er og hvordan den fungerer.

Den internasjonale standarden og akademia har derfor etterspurt forskning som undersøker hvilken rolle følelser/affekt spiller og hva revisorenes personlige egenskaper har å si. Videre har revisjons- og regnskapsfaget ønsket studier som knytter sammen tidligere forskning, undersøker underliggende prosesser som ligger til grunn for profesjonell skepsis, og bruker nye forskningsmetoder, for eksempel gjennom nevrovitenskapelige metoder.

I avhandlingen undersøker Carmen Olsen både hvilken rolle affekt spiller (i studie 1) og hvilken betydning personlighetstrekk har (i studie 2) i å påvirke nivået av profesjonell skepsis i revisjon av årsregnskaper. I Olsens tredje studie, diskuterer hun hvordan en nevrovitenskapelig metode kan bidra til forståelse av profesjonell skepsis.

Veiledere

Professor Iris Stuart ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH (hovedveileder).
Professor Kjell Grønhaug ved Institutt for strategi og ledelse, NHH.

Tid og sted

Karl Borch, NHH, fredag 5. juni 2015
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15.

Tema for prøveforelesning

«What do we know about the benefits and costs of auditors' professional skepticism and is there an optimal level of skepticism?»

Carmen Olsen

Carmen Olsen (født 1976 i Frankrike) har vært stipendiat ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap ved NHH. Hun har en master i regnskap og revisjon fra NHH og har jobbet ved Kemneren i Bergen og Sigma Revisjon AS.