Kjell G. Salvanes med i ekspertutvalg om lærerrollen

21. mars 2016 21:18

(oppdatert: 21. mars 2016 21:21)

Kjell G. Salvanes med i ekspertutvalg om lærerrollen

NHH-professor Kjell G. Salvanes er oppnevnt i det nyopprettede ekspertutvalget som skal se på lærerrollen.

Ekspertgruppen, som er satt ned av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, skal beskrive læreryrket i Norge i lys av samfunnsutvikling og historie, og foreslå hvilke grep som skal til for å styrke lærerrollen fremover.

Ekspertgruppen skal levere sin rapport om et år.

Kjell G. Salvanes er professor i økonomi knyttet til Institutt for samfunnsøkonomi ved NHH.

Mandat

Formålet med å sette ned en ekspertgruppe om lærerrollen er å frembringe et kunnskapsgrunnlag som gir innsikt i og forståelse av den rollen dagens lærere har i skolen. Dette kunnskapsgrunnlaget skal være et utgangspunkt for forslag om hvordan en framtidig lærerrolle, lærerprofesjon og profesjonsfellesskap kan utvikles. Det vil være en fordel om ekspertgruppen i sine analyser og anbefalinger kan skille mellom barne- og ungdomstrinn, og mellom studieforberedende og yrkesfag.

Utvalgets medlemmer

Leder:

Thomas Dahl, professor, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Medlemmer:

Kjell G. Salvanes, professor, Norges Handelshøyskole
Kåre Heggen, professor, Høgskulen i Volda
Lise Iversen Kulbrandstad, professor, Høgskolen i Hedmark
Torunn Lauvdal, rektor, Universitetet i Agder
Kaare Skagen, professor, Høgskolen i Oslo og Akershus
Siw Skrøvset, dosent, Universitetet i Tromsø
Fredrik W. Thue, professor, Høgskolen i Oslo og Akershus
Berit Askling, professor emerita, Göteborgs universitet
Lars Qvortrup, professor, Aalborg universitet

Les mer om ekspertgruppens mandat på regjeringen.no