Legalisering av medisinsk marihuana reduserer kriminalitet

23. februar 2015 18:06

(oppdatert: 21. mars 2016 18:10)

Legalisering av medisinsk marihuana reduserer kriminalitet

- Når et land legaliserer marihuana, utkonkurreres det ulovlige stoffet. Mye av kriminaliteten forsvinner. Dette kommer frem i en ny studie om legalisering av medisinsk marihuana i USA.

I USA har 23 delstater legalisert medisinsk marihuana. Det vil si at du kan både kjøpe og dyrke stoffet til eget bruk dersom du har resept.

- Vi var interessert i å se på hvilken effekt lovgivningen har på kriminalitet. Basert på erfaringene fra Nederland, så vi ingen grunn til at legaliseringen skulle gi noen økning i kriminalitet, sier postdoktor Floris Zoutman til NHH Bulletin. Han er ansatt ved Institutt for foretaksøkonomi, NHH.

Tyveri og vold

Sammen med NHH-kollega og postdoktor Evelina Gavrilova og japanske Takuma Kamada fra Tohoku University, har han brukt statistikk fra FBI til å undersøke hvilken effekt legaliseringen har hatt på to typer kriminalitet; tyveri og vold. I studien har de undersøkt de 18 statene som hadde innført slike lover frem til 2012.

Resultatene presenteres i artikkelen «Is Legal Pot Crippling Mexican Drug Trafficking Organizations? The Effect of Medical Marijuana Laws on US Crime».

- Ved å sammenlikne data fra før og etter legaliseringen, og ved å sammenlikne med stater som ikke har legalisert marihuana, har vi fått et godt bilde av hvilken effekt lovene har hatt, sier Gavrilova.

Forskerne fant en klar nedgang både i tyveri og i voldelig kriminalitet i de statene som både legaliserte marihuana, og som grenser til Mexico. Store deler av narkotikaen som selges ulovlig i USA, smugles inn gjennom nettopp disse statene.

Grensestatene i USA

- Grensestatene rammes hardest av den kriminaliteten som smuglingen fører med seg. Det er mange grunner til dette. For eksempel trenger du kanskje å stjele en bil hvis du skal frakte ulovlige stoffer fra Mexico og inn i USA via California, sier Gavrilova.

I tillegg bidrar narkogjenger, og rivalisering mellom dem, i stor grad en økning av kriminaliteten i grensestatene.

- Ett eksempel er såkalt drive-by-shooting. Gjengene kjører gjennom hverandres nabolag og skyter ut av vinduene for å skremme bort rivalens kunder, sier Zoutman.

Legalisering tar jobben fra smuglerne

Når marihuana blir legalisert, kan alle som har en resept på stoffet, kjøpe lovlig og hente ut stoffet fra dispensere. Prisene er litt høyere enn på gaten, men der er kvaliteten også mer varierende. Stoffet i dispenserne derimot holder jevn kvalitet, og man kan til og med reklamere, om nødvendig.

- Det gjør den lovlige marihuanaen mer tiltrekkende. Og selv om legaliseringen gjelder medisinsk marihuana, er det ikke vanskelig å få tak i stoffet. Stoffet brukes mot smerter, og fordi smerter er subjektivt, kan hvem som helst gå til legen og si at de har vondt. I tillegg er det enkelt å få kjøpt resepter, sier Zoutman.

Fordi en stor andel av brukerne går over til lovlig marihuana, rammes det ulovlige markedet.

- Marihuana er den største eksportartikkelen til de meksikanske smuglerne, og mange av dem mister rett og slett inntektskilden, sier Gavrilova.

Studien viser at legalisering ikke bare fører til at det smugles mindre marihuana, men at lovgivningen også påvirker mengden av kokain og heroin som fraktes inn i landet.

- Når etterspørselen etter marihuana går ned, skader det importørene så mye at de sliter med å importere andre stoffer, sier Zoutman.

- Det er dessuten mulig at enkelte brukere bytter ut andre narkotiske stoffer mot medisinsk marihuana, sier han.

Kan trolig generalisere ut fra studien

De to forskerne tror at resultatene fra studien vil kunne overføres til andre land, også Norge.

- Vi vet at smugling og salg fører med seg mye kriminalitet. Når et land legaliserer, forsvinner mye av kriminaliteten. Vi ser ingen grunn til at dette ikke vil skje i andre land, hvis de legaliserer, sier Zoutman.

Skattlegge marihuana

- I tillegg gir legalisering en form for kontroll over markedet. Da kan man for eksempel skattlegge marihuana, og på samme måte som med alkohol og tobakk kan man forsøke å dempe bruken ved hjelp av høye skatter, sier Gavrilova.

Samtidig kan legalisering gjøre bruk av marihuana mer utbredt. Det siste tiåret har bruken økt jevnt i USA.

- Vi vet ikke om det har å gjøre med legaliseringen, men det er trolig. Det kan selvsagt være problematisk. I studien vår ser vi bare på ett aspekt ved legalisering, nemlig kriminalitet. Vi kan ikke si noe om for eksempel helseeffekten, sier hun.

«Is Legal Pot Crippling Mexican Drug Trafficking Organizations? The Effect of Medical Marijuana Laws on US Crime» kan leses på SSRN.

Tekst: Torill Sommerfelt Ervik