Flere flyruter gir  investerings¤gevinst

27. august 2015 14:40

(oppdatert: 18. februar 2016 14:48)

Funnene våre taler for at land bør fjerne begrensninger på flytrafikk for å redusere barrierene mot investeringer.

Tyler Hull, førsteamanuensis ved Institutt for finans

Flere flyruter gir  investerings­gevinst

Flyavtalen mellom USA og EU om åpen himmel mellom kontinentene får investeringene til å gå i været. Amerikanere gjør flere oppkjøp og lykkes i større grad.

Flyavtalen mellom USA og EU om åpen himmel mellom kontinentene får investeringene til å gå i været. Amerikanere gjør flere oppkjøp og lykkes i større grad.

Førsteamanuensis ved Institutt for finans ved NHH, Tyler Hull, har studert konsekvensene av nærhet til investeringsobjekter ved bruk av flyavtalen om åpen himmel.

Fjerne begrensninger

- Når alt kommer til alt, handler resultatene våre om nærhet mellom investor og investeringsobjekt. Vi bruker avtalen om åpen himmel, som fjerner statlige begrensninger på flytrafikk mellom land, som et mål på avstand. Funnene fra studien vår taler for at land og stater bør fjerne begrensninger på flytrafikk for å redusere barrierene mot LBO-investeringer, sier Hull.

Sammen med Thomas J. Chemmanur fra Boston College og Karthik Krishnan fra Northeastern University, har Hull skrevet artikkelen «Expertise or Proximity in International Private Equity? Evidence from a Natural Experiment».

De studerer hvordan avtalen om åpen himmel mellom USA og andre land påvirker amerikanske private equity-investorers mulighet for å lykkes med oppkjøp på tvers av landegrensene.

Verdsatt for lavt

- Oppkjøpsinvestorer kritiseres ofte for å håndplukke selskapene de investerer i. Når de viser til gode resultater, mener kritikerne at det er fordi selskapene er verdsatt for lavt før de kjøpes opp, heller enn at investorene lykkes i å forbedre dem, påpeker Hull.

Studien ser på volumet og resultatet av såkalte LBO-investeringer, altså oppkjøp som har en stor andel lånefinansiering. Disse investeringene egner seg, ifølge Hull, spesielt godt fordi investoren forventes å tilføre både kapital og ekspertise til selskapet som kjøpes opp.

Tilførselen av ekspertise krever at investoren har en viss mulighet til å gå direkte inn og forbedre selskapet.

Håndplukket

- Et interessant spørsmål er derfor hvor stor del av verdiøkningen som kommer fra håndplukking og hvor mye som kommer fra evnen til å gå inn og forbedre selskapet gjennom investorens ekspertise, mener Hull.

Resultatene viser at det ikke bare er investeringer som går opp som et resultat av økt nærhet til investeringen, men også den faktiske verdien av selskapet.

Forskerne finner at de som har muligheten til å overvåke oppkjøpene med kortere reiseavstand over en lenger periode gjør det bedre enn selskapene som ble kjøpt opp før avtalen om åpen himmel kom på plass.

Overvåke

Dette indikerer at muligheten til å overvåke et selskap som ligger nærmere, over en lengre tidsperiode, gjør det bedre enn der hvor avstanden er større.

- Selv om vi lever i en globalisert verden, finnes fortsatt betydelige avstander mellom investorer og investeringsobjekter. Avstanden mellom to investeringen er ikke antatt å endre seg, så når du vurderer et investeringsobjekt, gjør du det på bakgrunn av hvilken avstand det allerede er mellom deg og objektet, sier Hull.

Forskerne finner at investeringer i andre og nye land blir mer sannsynlige straks avstanden blir mindre. NHH-forskeren antar også at kvaliteten på investorene går opp når avstanden synker.

De beste reiser ikke

Studien viser at amerikanske investorer utkonkurrerer lokale og andre utenlandske investorer, og at sannsynligheten for et vellykket oppkjøp øker. Dette til tross for at de fleste investorer er klar over løsninger som Skype og videokonferanser, som kan brukes til å holde kontakt med bedrifter en har kjøpt opp.

Teknologiske nyvinninger kan imidlertid ikke, ifølge forskeren, erstatte viktigheten av faktisk å besøke bedriften.

- Det trenger ikke nødvendigvis være slik at ingen reiser over på grunn av avstand. Det kan være at de aller beste ikke er villige til å dra når avstandene er store, men at de sender noen med mindre erfaring. De beste kan ofte velge hvor de skal reise, og da vil de ha preferanse for kortere flyturer og å holde seg nærmere hjemme. Avtalen om åpen himmel kan gjøre at de beste folkene er villige til å reise lenger, påpeker Hull.

Også for de veletablerte

Studien viser at avtalen om åpen himmel ikke bare påvirker investeringsforholdet mellom USA og land som ikke er godt integrert i verdensøkonomien. Også investeringene mellom land som for eksempel USA og Storbritannia har økt.

- Mange spør om ikke disse stedene er godt integrerte fra før. Derfor er det ganske interessant at det vi finner en betydelig forskjell før og etter avtalen om åpen himmel, forteller Hull.

Før signeringen av avtalen i 2007, hadde kun to flyselskap konsesjon til å fly mellom USA og Heathrow. Samtidig hadde noen av de største amerikanske flyselskapene, som Delta Airlines, ikke lov til å fly inn.

- Etter at avtalen trådte i kraft, kom det mange nye flyselskaper på banen. Nye byer og nye direkteruter fikk tilknytning til London, og passasjervolumet gikk betydelig opp. Fordi man fjernet disse barrierene til fri handel og konkurranse, får man endringer i investeringsvolum og suksess med investeringene, også mellom land som ellers har god kontakt seg imellom.

Saken er skrevet av Ellen Balke Hveem og er hentet fra NHH Bulletin nr. 2 2015.