Hva karakteriserer revisorene?

Av Sigrid Folkestad

28. februar 2014 13:00

(oppdatert: 21. mars 2016 13:05)

Vi ser at revisorstudenter er mer skeptiske enn andre, noe som egentlig er et etisk krav for en revisor.

Carmen Olsen

Hva karakteriserer revisorene?

Er revisjonsstudenter annerledes enn andre studenter, og hvordan påvirker det revisorens skjønn? Dette var Carmen Olsens utgangspunkt da hun startet arbeidet med sitt doktorgradsprosjekt.

Carmen Olsen er doktorgradsstipendiat ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap ved NHH. Hun er ansvarlig for en tverrfaglig studie om revisors skjønn, og sammen med sin veileder, professor Iris Stuart ved samme institutt, samarbeider hun med forskere fra Det psykologiske fakultet ved UiB.

Personfaktorer

Hensikten med studien er å bidra til bedre forståelse av hvilke personfaktorer som kan ha betydning for utøvelse av jobben. Målet er å kunne si hva som karakteriserer landets framtidige revisorer, for å se hvordan dette påvirker revisorenes skjønn når de skal ut som yrkesaktive revisorer.

- Funnene vil ha praktisk betydning for revisjonsfirmaers HR-aktiviteter og kan hjelpe dem til å forbedre opplæringsprogrammer for fremtidige revisorer, sier Olsen.

Olsen er selv utdannet revisor fra NHH, og på FIBE-konferansen i januar presenterte hun doktorgradsprosjektet sitt.

- Mitt utgangspunkt var følgende enkle spørsmål: Skiller revisjonsstudentene seg fra andre studenter ved NHH når det gjelder personlighet? sier Carmen Olsen.

- Hva kan du si om forskjellene så langt?

- Vi ser at revisorstudenter er mer skeptiske enn andre, noe som egentlig er et etisk krav for en revisor. Det er svært viktig, sier Olsen, som selv var ferdig med revisorstudiet ved NHH i 2010.

Revisorer skal håndtere risiko, og de må se på regnskap med et kritisk blikk.

Sosiale

Stipendiaten finner at revisjonsstudentene er tilbøyelige til å være mer sosiale enn andre økonomistudenter. De er mer ekstroverte.

- Var det overraskende?

- Nei, ikke for meg, sier Olsen, for jeg har jo erfaring fra mitt eget kull. Men legmenn har ofte en forestilling om at revisorer er introverte og kjedelige. Det er nok mange som tenker at revisorer ikke de mest spennende menneskene.

- Revisorstudentene er målrettede og målbevisste. På dette punktet skilte de seg signifikant fra normen, forteller Olsen.

Hun understreker at hun har et relativt lite utvalg, så foreløpig ønsker hun å være varsom med å generalisere. Hun mener det kan være interessant å gå videre med en studie av revisorer etter at de er ferdig utdannet og har begynt å jobbe i faget.

Personlighetstester

En del av studien består av en personlighetstest, der revisorstudenter testes opp mot et utvalg av studenter som har valgt en annen studieretning ved NHH. Et mindre antall studenter skal gjennomgå flere tester ved UiB. Disse omfatter kognitive egenskaper, atferd og strategivalg, oppmerksomhetsevne og simulering av beslutningsprosesser.

Ellen Kulset, også hun utdannet revisor, var opponent på FIBE-konferansen. Kulset avla sin doktoravhandling i revisjon ved NHH i fjor. I avhandlingen gjorde Kulset en empirisk studie av revisors atferd i situasjoner der kunde og revisor er uenige om hvordan et regnskapsspørsmål skal løses. Kulset mener det er flere sider ved Olsens studie som gjør den interessant.

- De fleste som har jobbet i revisjonsbransjen, vet at folk i dette faget er like forskjellige som i andre bransjer. Du kan finne en revisor som også kunne vært musiker. Men på den andre siden ønsker man ikke hvem som helst inn i yrket - man ønsker helst at en revisor skal ha noen av egenskapene som Olsen observerer i sin studie. Revisorer har på mange måter en tillitsrolle i samfunnet. De skal gi best mulig regnskapsinformasjon og skal egentlig ikke forhandle om fremgangsmåten.

Artikkelen er hentet fra kommende utgave av NHH Bulletin