Disputas: Teknologisk utvikling i Øst-Asia

Disputas

3. desember 2014 22:10

(oppdatert: 7. mars 2016 22:12)

Disputas: Teknologisk utvikling i Øst-Asia

Lars Christian Bruno disputerer for doktorgraden ved NHH onsdag 17. desember med avhandlingen "Essays on Technological Progress in East Asia"

Tid og sted

Kristian Gerhard Jebsen-senteret, NHH, onsdag 17. desember 2014
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15.

Tema for prøveforelesning

"Does successful industrial policy depend on the degree of democracy?"

Avhandlingen omfatter to overordnede temaer. Det første er betydningen av statlig støtte for å fremme nye industrier og teknologisk fremgang, spesielt i Øst-Asia. Som region har Øst-Asia hatt den høyeste økonomiske veksten i verden siden 1960. Avhandlingen ser derfor på viktigheten av statsstøtten i enkelte industrier for å forstå hvordan dette har bidratt til veksten. Ett kapittel fokuserer på statsstøtten til skipsbyggingsindustrien i Sør Korea, og funnene indikerer at myndighetenes bidrag var avgjørende for den teknologiske fremgangen i industrien. Et annet kapittel fokuserer på palmeoljesektoren i Malaysia, som også var kritisk avhengig av statsstøtten.

Det andre temaet er å forstå hvorfor enkelte land, som Botswana, Chile og Norge, har klart å bruke sine naturressurser til å fremme økonomisk vekst, mens andre land, som Angola, Nigeria og Saudi Arabia, ikke har klart dette. Fokuset i avhandlingen har vært på teknologi og hvordan teknologisk fremgang påvirker et lands evne til å kunne nyttiggjøre seg naturressurser. Ett kapittel sammenligner to naturressursrike land i forskjellige tidsepoker for å analysere om det har forekommet endringer over tid. Et annet kapittel fokuserer på samspillet mellom teknologi og naturressurser de siste 30 årene ved å sammenligne mange land.

Veileder

Professor Stig Tenold ved Institutt for samfunnsøkonomi, NHH

Lars Christian Bruno

Lars Christian Bruno er født i Nederland (1980). Han har vært stipendiat ved Institutt for samfunnsøkonomi ved NHH. Bruno har en master fra NHH. Han er i dag ansatt som høyskolelektor (som går over i en førsteamanuensisstilling ved godkjent doktorgrad) ved Handelshøyskolen BI i Stavanger.