Disputas: Uenighet mellom revisor og revisjonskunde

Disputas

4. mars 2013 00:00

(oppdatert: 15. april 2016 10:05)

Disputas: Uenighet mellom revisor og revisjonskunde

Ellen H. Marthinsen Kulset disputerer for doktorgraden ved NHH torsdag 14. mars med avhandlingen «Auditor-client negotiations over accounting issues - field evidence»

Formålet med avhandlingen er å bidra med kunnskap om revisors atferd i situasjoner der kunde og revisor er uenige om hvordan et regnskapsspørsmål skal løses.

Kulset bruker forhandlingsteori for å studere uenigheter mellom revisor og kunde og finner at revisors valg av forhandlingsstrategi har sammenheng med grad av presisjon i regnskapsreglene, hvilket forhold revisor har til kunden, hvor lenge revisor har arbeidet som revisjonspartner og hvilken regnskapskompetanse kunden har.

Kulset finner videre at valgt regnskapsløsning har sammenheng først og fremt med grad av presisjon i regnskapsreglene på området men også revisors valg av forhandlingsstrategi, revisors partnererfaring og kundens revisjonsrisiko.

Ellen H. Marthinsen Kulset (f. 1971) er fra Tønsberg og er utdannet siviløkonom og statsautorisert revisor ved NHH. Hun har vært ansatt som stipendiat ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap ved NHH.

Tid og sted

Karl Borchs auditorium, NHH, torsdag 14. mars 2013.

Prøveforelesningen starter klokken 10.15 og disputasen klokken 12.15.

Tema for prøveforelesning

«Theoretical and methodological challenges in studying negotiations between auditors and clients.»

Veiledere

Professor Iris Stuart, NHH

Professor Kjell Grønhaug, NHH

Professor William F. Messier, University of Nevada, Las Vegas

Evalueringskomite

Professor Aasmund Eilifsen, NHH

Professor Thomas E. McKee, Medical University of South Carolina

Senior Associate Professor Cédric Lesage, HEC

Mer informasjon

Førsteemanuensis Ellen H. Marthinsen Kulset, tlf. 917 81 358

Kommunikasjonssjef Kristin Risvand Mo, tlf. 55 95 96 61/915 99 661