Skal tallfeste aktivt eierskap i Norden

2. februar 2012 19:56

(oppdatert: 1. mars 2016 19:58)

Skal tallfeste aktivt eierskap i Norden

NHH åpnet et nytt forskningssenter der aktivt eierskap, eller Private Equity som er fagtermen, skal under lupen. Det langsiktige målet er å samle data om denne kapitalformen i nordisk database.

- Det er vanskelige tider rundt oss nå. Det snakkes mye om vekst og problemer i finanssektoren. Å øke forskningsfokuset på Private Equity (PE) virker dermed naturlig. Det sier Ole Melberg under åpningen av det nye forskningssenteret ved NHH, Argentum Centre for Private Equity. Både næringsliv og Nærings- og Handelsdepartement var til stede under åpningen 1. februar.

Melberg er selv en sentral aktør i det norske markedet for Private Equity som Managing Partner i selskapet Energy Ventures. Der spesialiserer man seg på å formidle kapital til bedrifter i oppstartsfasen i oljebransjen.

- Vi må gå ut i de internasjonale kapitalmarkedene for å hente finansiering, det er ikke en stor nok kapitalbase i Norge, forsetter han.

Vil øke kunnskapen

Og da kan NHH-forskningen komme til nytte. Gjennom økt kunnskap om markedets virkemåter håper man på å kunne tiltrekke seg mer kapital til norske prosjekter.

- Hvor stor nytte kan dere dra av NHH-forskning per dags dato?

-Det å ha tall og akademisk kunnskap om hvordan aktivt eierskap fungerer er viktig, og det har NHH folk som er flinke på. Så skal man heller ikke glemme å lytte til magefølelsen når man investerer, svarer Melberg.

Langsiktige planer

Carsten Bienz, som om morgenen før åpningen offisielt ble utnevnt til daglig leder av senteret, kan fortelle at det er langsiktige planer som ligger bak.

- På langsikt håper vi å få på plass en god database om Private Equity ikke bare vi, men også andre forskningsmiljøer kan benytte seg av, i videre forskning.

Det norske Privat Equity-markedet har eksplodert de siste ti årene: I 2001 besto det av 12 forvaltningsmiljøer med 7,5 milliarder kroner under forvaltning. Ved årsskiftet 2011 var det 51 forvaltningsmiljøer som forvaltet hele 61 milliarder kroner.

Handler om penger

Den kraftige veksten er en av årsakene til at det statseide investeringsselskapet Argentum tok initiativ til å være med å finansiere NHH-senteret. tillegg til Argentum bidrar BA-HR, Energy Ventures, Hitec Vision, Northzone, Norvestor og PWC med 7,5 millioner kroner over de neste fem årene.

- Vi er opptatt av å tjene penger, det er det Private Equity handler om. Da må vi tørre å satse på å utvikle kunnskap om hvilke selskaper vi bør satse på, sier administrerende direktør i Argentum, Joachim Høegh-Krohn.

- Vi håper forskningen kan styrke kunnskapen til Argentum slik at de har forutsetninger for å gjøre en bedre jobb, sa Mette Wikborg, ekspedisjonssjef for Eierskapsavdelingen i Nærings- og Handelsdepartementet, under åpningen.

Tekst: Espen Bolghaug