Senter for konkurransepolitikk åpnet

Av Sigrid Folkestad

9. september 2011 20:58

(oppdatert: 1. mars 2016 21:01)

Senter for konkurransepolitikk åpnet

Fredag åpnet Senter for konkurransepolitikk i Bergen. Jurister og økonomer fra UiB og NHH har gått sammen i et unikt forskningssamarbeid om konkurransepolitikk. - Dette er en stor dag for juss. Det er usedvanlig viktig for faget, sa dekan på juss, Asbjørn Strandbakken.

Professor Lars Sørgard er en av initiativtakerne, og Mette Bjørndal er styreleder i det unike forskningssenteret.

- Det har alltid vært nær kontakt mellom NHH og Konkurransetilsynet. Einar Hope var konkurransedirektør, Lars Sørgard var første sjeføkonom i Bergen. NHH setter sterkt preg på Konkurransetilsynet. Samarbeidet mellom NHH og UoB kan utvikles, og vi er derfor veldig glad for at senteret nå åpnes. Det vil fornye miljøet, sa viserektor ved NHH, professor Mette Bjørndal.

BECCLE

Fredag var forskere og administrasjon fra NHH og UiB, samt konkurransedirektør Christine B. Meyer og flere av Konkurransetilsynets fagfolk, samlet til fagseminar og åpning av Senter for konkurransepolitikk. Institusjonen, som har fått det engelske navnet Bergen Centre for Competition Law and Economics (BECCLE), skal samle forskere og doktorgradsstudenter ved NHH og UiB under ett tak.

- Vi har god kontakt med akademiske miljøer, og for oss er det det veldig, veldig viktig at senteret ble opprettet, sa Christine Meyer ved åpningen av senteret.

Våren 2011 vedtok styrene på NHH og UiB at det skulle opprettes et senter for konkurransepolitikk som et samarbeid mellom de to akademiske institusjonene. Senteret er finansiert av NHH, UiB og eksterne midler, og regjeringen har støttet etableringen av senteret med en halv million kroner. Det er professor Tommy Staahl Gabrielsen ved Institutt for økonomi ved UiB som er daglig leder i det nye senteret.

Juss & økonomi

- Det er to sjeføkonomer (Sørgard og Gabrielsen, red. merk) som fortsetter inn i senteret, om enn utenfor Konkurransetilsynets vegger, og det er jeg svært glad for, sa Meyer.

- Alle er kanskje ikke klar over det, men det er svært viktig å ha distanse, sa dekan Strandbakken, som mente at flyttingen av Konkurransetilsynet har ført til mindre «samrøre».

- Samhandling mellom juss og økonomi er helt nødvendig. Hva bidrar juss med? Konkurranserett er et satsingsområde, noe som er nedfelt i vår strategi. Mine framtidsvisjoner for senteret er at dette er en avtale som løper i fem år, men ser vi framover så det er klart at det er behov for senteret - langt ut over de fem årene, sa Strandbakken.

Posisjoner utenfor akademia

Dekan ved SV-fakultetet, professor Knut Helland, kommenterte i sin tale hvor viktig det er at forskere også går inn i andre posisjoner utenfor akademia, noe som kan slå svært positivt tilbake på forskningen, og slik som tilfellet er med Senter for konkurransepolitikk, der de tidligere sjeføkonomene Sørgard og Gabrielsen er initiativtakere.

Utgangspunktet for initiativet med å etablere senter for konkurransepolitikk var et ønske om å styrke det konkurransefaglige miljøet i bergensregionen og landet. Gjennom å etablere et slikt senter vil det samlede konkurransemiljøet få flere bein å stå på, og dermed sikre at både basismiljøene og Konkurransetilsynet får en stabil ressursbase som de kan øse av.

- Vi ønsket å skape en møteplass for forskere innen økonomi og konkurranserett, sier Sørgard, som har forskningsfri i dette studieåret og derfor kommer til å jobbe ved senteret.