Nordmenn gir hverandre lite handlingsrom

7. juni 2011 21:27

(oppdatert: 1. mars 2016 21:30)

Nordmenn gir hverandre lite handlingsrom

For første gang har forskere kartlagt hvor sterke de sosiale normene er i ulike land. En internasjonal studie viser at nordmenn stiller svært strenge krav til oppførsel og sanksjonerer uønsket atferd. - Et overraskende resultat, sier førsteamanuensis Vidar Schei ved NHH.

Hele 33 land er med i den omfattende studien som nettopp er publisert i det prestisjefylte tidsskriftet Science. Ved hjelp av 6 800 respondenter, historiske data og analyse av samfunnsforhold, klassifiserer forskerne sosiale normer i de ulike landene på en skala fra fast til løs (tightness-looseness).

Norge strengest

Landene er plassert i fire grupper. Norge er blant landene med strengest sosiale normer. Her ligger også Pakistan, India, Malaysia og Sør-Korea.

- Norge kommer veldig høyt opp. Det innebærer at vi har svært klare krav til hvordan vi skal opptre i ulike situasjoner. Dermed sanksjonerer nordmenn lettere avvikende atferd, enn for eksempel nederlendere, brasilianere eller amerikanere, sier Vidar Schei.

Schei er ansatt ved Institutt for strategi og ledelse ved NHH. Han er ansvarlig for den norske delen av det internasjonale forskningsprosjektet som inkluderer 45 forskere.

Det er første gang et så omfattende prosjekt har blitt gjennomført for å kartlegge og forklare kulturelle forskjeller i sosiale normer. Deltakerne ble bedt om å angi hvor enige de var i generelle utsagn om sosiale normer i sitt eget land. Disse svarene ble så sammenholdt med historiske, naturmessige, sosiale og kulturelle forhold i de respektive landene. Deltakerne ble også bedt om å vurdere hvor passende ulike atferder var på tvers av en rekke ulike situasjoner.

Overraskende

Noen av kjennetegnene ved tighte land som Norge er lav kriminalitet, høy grad av orden og system, uniformeringspress, og strenge holdninger til handlinger som å snike på trikken, kjøpe stjålne varer, eller snyte på skatten.

Forskerne finner ingen enkel forklaring på hvorfor de sosiale normene i Norge er så sterke.

- Generelt kan fremveksten og opprettholdelsen av kulturell fasthet (tightness) forklares av historiske og naturmessige forhold.

Kulturer som har møtt ressursknappet, naturkatastrofer, eller territoriale trusler har måttet utvikle sterke sosiale normer for å kunne koordinere seg og håndtere utfordringene best mulig, sier Schei.

Lav matvareproduksjon sammenlignet med andre land, er ett eksempel på en faktor som kan bidra til at Norge er et tight land.

Samtidig er det flere historiske og naturmessige forhold som skulle tilsi at vi var mindre faste i kulturen.

- Det er derfor overraskende at de sosiale normene i Norge er så sterke. Sammenlignet med kulturer med løsere sosiale normer gir vi hverandre svært lite handlingsrom.

Kilde:
Michele J. Gelfand et al: Differences Between Tight and Loose Cultures: A 33-Nation Study, publisert i Science 27. mai 2011

Les forskningsnytt fra NHH