Disputas: Større økonomisk frihet i Hong Kong

Disputas

12. oktober 2010 19:51

(oppdatert: 19. mai 2016 19:53)

Disputas: Større økonomisk frihet i Hong Kong

Na Zhou disputerer for doktorgraden ved NHH tirsdag 19. oktober med avhandlingen Development of public sector and accounting issues in Hong Kong since the 1970s.

Na Zhous avhandling består av tre arbeider innenfor fagfeltet offentlig regnskap.

Regnskap regnes for å være det viktigste enkeltelementet i reformer av offentlig sektor. På 80-tallet var det en tendens til å ta i bruk regnskapsprinsipper fra privat sektor, såkalt forretningsregnskap, i offentlig forvaltning.

Avhandlingen ser på økonomiske reformer fra 1970 til i dag og plasserer det i rammeverket New Public Financial Management.

Zhou viser at reformene i Hong Kong endret karakter fra å være rene økonomiske virkemidler til å bli politiske verktøy for den valgte ledelsen. Før 1997 var reformene i stor grad styrt fra Storbritannia. Etter 1997 ble interne politiske forhold i Hong Kong viktigere, og økonomiske reformer ble mer politisk motivert.

Hong Kong tok delvis i bruk forretningsregnskap fra tidlig på 90-tallet, men innføringen ble mindre viktig etter 1997. I dag er Hong Kong et av få land som benytter to former for regnskap parallelt, både forretningsregnskap og tradisjonelle offentlige regnskap.

Reformer i offentlig sektor i Hong Kong har tidligere bare blitt studert fra et statsvitenskapelig perspektiv med fokus på politiske og administrative aspekter. Det er aldri gjennomført noen engelskspråklig analyse av offentlige regnskap i Hong Kong. Avhandlingen gir en funksjonell analyse av Hong Kongs offentlige regnskapssystemer og diskuterer potensielle problemer med disse.

Na Zhou er født i Beijing, Kina i 1979. Hun har bachelorgrad fra Renmin University of China og Master of Science (MSc) i økonomi og administrasjon fra NHH. Hun var fra 2006 til 2010 ansatt som stipendiat ved NHH. Zhou jobber nå som prosjektøkonom ved Matematisk institutt, UIB.

Tema for prøveforelesningen: Ideology and driving forces of NPFM reforms and their implications on changes in government accounting in East-Asian countries
Tid og sted: Karl Borchs Auditorium, NHH, klokken 10.15 tirsdag 19. oktober 2010.

Avhandlingens tittel: Development of public sector and accounting issues in Hong Kong since the 1970s.
Tid og sted: Karl Borchs Auditorium, NHH, klokken 12.15 tirsdag 19. oktober 2010.

Hovedveileder: Professor Norvald Monsen, NHH

Bedømmelseskomité:
Førsteamanuensis Katarina Östergren, NHH (chairperson)
Professor Vicente Montesinos Julve, University of Valencia
Professor Anatoli Bourmistrov, Høgskolen i Bodø