Bra uten budsjett

26. september 2008 20:22

(oppdatert: 7. mars 2016 20:25)

Bra uten budsjett

Budsjettløse styringssystem er effektive, de tillater ansatte å holde fokus på arbeidet sitt, og gjør ledelsen i stand til å se og møte endringer raskere. NHH-forskere skal hjelpe StatoilHydro å kaste budsjettene.

Stadig flere norske bedrifter blir til multinasjonale selskap med morselskap i Norge, og i takt med resten av Europa går de mer og mer vekk fra tradisjonelle budsjetter. Det gjør forskningsprogrammet Beyond Budgeting svært aktuelt.

Befrir ansatte

StatoilHydro er et av de første store internasjonale foretakene som har tatt i bruk et nytt og budsjettløst styringssystem i hele sin globale virksomhet, nå finansierer de forskning på virkningene.

- En del av prosjektet er å studere om det nye styringssystemet skaper læring i organisasjonen. Oppleves styringssystemet som et verktøy for å skape læring eller oppleves det mer som et nytt kontrollsystem? spør forskningsleder Katarina Östergren ved NHH.

Budsjettenes funksjon skal fortsatt finnes i bedriften. Økonomisk kontroll sikres ved benchmarking mot konkurrenter og KPI (Key Perfomance Indicators) internt. Noen KPI'er bestemmes av styret, mens avdelingene i noen grad kan tilpasse hvilke andre indikatorer som er relevante. De kan være tradisjonelle finansielle mål eller mer subjektive mål som for eksempel en indeks av tilfredshet blant ansatte.

Beyond Budgeting kan også gi en betydelig gevinst ved å befri dyktige medarbeidere fra budsjettenes tyranni, flinke fagpersoner burde bruke tiden sin på det de gjør godt, ikke på å forsøke å få sine planer til å passe inn i en kunstig budsjettplan.

- Vi har snakket med svært lettede ingeniører som synes de endelig får mulighet til å jobbe med det de er gode på, sier Östergren.

Det er imidlertid ikke sikkert at alle kulturer mottar det nye styringssystemet på samme måte.

- Vi ønsker å forstå hvordan implementering av budsjettløse styringssystemer vil mottas i ulike kulturer, sier Östergren. I en virksomhet som StatoilHydro må man regne med at kulturelle forskjeller kan spille inn når budsjettene fjernes i 40 land.

Effektiviserer ledelsen

Budsjettene blir gjerne sendt frem og tilbake mange ganger, avdelinger spekulerer i å overdrive kostnader eller flytte inntekter mellom budsjetterte perioder for å møte fastsatte mål. Uten budsjetter unngås mange av spillene som oppstår mellom ledelsen og styret, og langs hele ledelseshierarkiet.

- Det vi forsøker å få til er økt handlingsrom for ledere og medarbeidere, mer dynamiske prosesser og mindre gaming rundt de viktige prosessene i selskapet, sa konsernsjef Helge Lund i StatoilHydro, da han presenterte forskningsprogrammet på NHH tidligere i høst.

Tradisjonelle budsjetter som følger regnskapsåret er tidkrevende, detaljfokuserte og gir sentraliserte beslutningsstrukturer. Det hindrer initiativ og overfokuserer på kostnader i forhold til verdiskapning.

Katarina Østergren tror de ansatte på sjefsnivå vil merke omleggingen godt.

- Ledelsen får jobbe kontinuerlig med det som reelt skjer i deres avdelinger stedet for å manipulere budsjettstørrelser som ikke finnes, sier hun.

Tekst: Per Bjarte Ulvedal Nes