Disputas: Revisors vurdering av internkontroll

Disputas

11. november 2008 20:07

(oppdatert: 19. mai 2016 20:09)

Disputas: Revisors vurdering av internkontroll

Jonas Gaudernack disputerer for doktorgraden ved NHH torsdag 13.november. Dette er første gang en kandidat med bakgrunn fra revisjon avlegger en doktorgrad i revisjon ved et norsk lærested.

Avhandlingen heter Cue Combination in Auditors Internal Control Judgements.

Gaudernack vil holde prøveforelesningen The Impact of Judgement and Decision Making (JDM) Research on Audit Practice i Karl Borchs auditorium klokken 09:15-10:10 samme dag.

Selve doktorgradsdisputasen finner sted samme sted klokken 11:15. Interesserte er hjertelig velkomne på begge.

Hovedveileder for arbeidet har vært professor Aasmund Eilifsen ved Norges Handelshøyskole. I bedømmelseskomitéen sitter professor Iris Stuart (NHH), professor Reiner Quick (Technische Universität Darmstadt) og professor Ken Trotman (University of New South Wales).

Hovedtema for avhandlingen er revisors vurdering av internkontroll. Avhandlingen tar innledningsvis for seg utviklingen i regulering og praksis knyttet til revisors internkontrollvurdering. Med utgangspunkt i denne gjennomgangen og tidligere forskning utvikles teori for hvordan revisor bør hensynta karakteristika i vurderingssituasjonen i forhold til hvordan revisor vekter og kombinerer internkontrollelementer når han vurderer risiko. Deretter gjennomføres et eksperiment for å teste om revisor faktisk hensyntar karakteristikaene slik han burde.

Formålet med avhandlingen er å bidra med kunnskap som kan hjelpe revisor til å foreta bedre internkontrollvurderinger, for derigjennom å gjøre riktigere risikovurderinger slik at revisjonen blir bedre og mer effektiv.

Jonas Gaudernack er utdannet siviløkonom fra NHH med Høyere avdelingseksamen i revisjon. Han er for tiden ansatt som revisor og rådgiver i PriceWaterhouse Coopers (PWC).

Hovedveileder har vært professor Aasmund Eilifsen ved Norges Handelshøyskole.