Entreprenører skaffer penger fra venner

21. juli 2007 20:53

(oppdatert: 7. mars 2016 21:00)

Entreprenører skaffer penger fra venner

Doktorgradsstudent ved NHH, Aksel Mjøs, har brukt de siste årene til å analysere 139 000 regnskap fra alle norske bedrifter over 14 år. Resultatene viser blant annet at nystartede bedrifter henter overraskende mye ekstern egenkapital, ofte fra venner og bekjente.

I doktorgradsavhandlingen ønsker Mjøs blant annet å finne ut hvor nystartede bedrifter går for å hente penger. Det viser seg at ekstern egenkapital ofte kommer fra privatpersoner som ligner på grunnleggeren av selskapet.

Venner og tidligere kolleger investerer

I over tretti prosent av tilfellene er investorene tidligere arbeidskolleger med like lang utdanning og tilsvarende inntektsnivå, men som regel med høyere formue.

Resultatene peker mot at mange gründere får starthjelp av venner eller bekjente . Deres viktigste bidrag er kapitalen, siden de verken ser ut til å ha vesentlig mer erfaring eller utdanning. Det er uvisst om de også bidrar meningsfult med forretningskontakter eller kompetanse.

Gjeld versus egenkapital

Når en bedrift etablerer seg, trenger den penger til å få hjulene i gang. Gründeren kan enten ta opp lån eller øke egenkapitalen ved å hente inn ekstern kapital. Det første kalles "gearing" og det andre betyr at gründeren får privatpersoner eller såkornfond til å investere i selskapet.

Forskningen til Mjøs viser at det er selskaper av den siste typen som får størst avkastning.

- I utgangspunktet skulle man tro at oppstartsfirma med de beste utsiktene ville ta opp mest gjeld og "geare" egenkapitalen, men vi finner at de som får best fremtidig avkastning er de som heller henter inn ekstern egenkapital. Det er svært utbredt å hente egenkapital utenfra, 40 prosent av selskapene i utvalget har minst 10 prosent ekstern egenkapital, forteller Mjøs.

Gründere minimerer risiko

I følge Mjøs kan det virke som om nyetablerte bedrifter er opptatt av å ha tilstrekkelig egenkapital fordi det reduserer risiko og gir troverdighet.

De nyetablerte bedriftene kan velge ta opp banklån. Men må veie høyere avkastningsmulighet mot større fallhøyde dersom bedriften går dårlig.

- Nyetablerte bedrifter startet av personer med lite kapital trenger ofte mer ekstern egenkapital, både som likviditet og for å få troverdighet hos mulige långivere. Resultatene viser at det er viktigere for gründere med egenkapitalstimulans enn låneordninger, sier Mjøs til Paraplyen.

Fascinerende finansiering

NHH-forskeren har bakgrunn fra Morgan Stanley i London, og som administrerende direktør for DnB Kapitalforvaltning AS i Bergen. Etter mer enn ti år i arbeidslivet vendte Mjøs tilbake til akademia, som forsker, han synes fortsatt finansiering er kjempespennende.

- Jeg har alltid jobbet med finansiering, det er fascinerende hvordan foretak skaffer penger, særlig utfordringene med å finansiere bedrifter i vanskelige situasjoner. Her spiller menneskelige faktorer en stor rolle, selv om jeg som forsker heller kaller det avklaring av informasjons-, agent- og incentivproblemer.

14. desember disputerte han for doktorgraden ved NHH med avhandlingen "Corporate Finance: Capital Structure and Hybrid Capital".

Tekst: Per Bjarte Ulvedal Nes