Disputas: Avdekker analytikere regnskapsmanipulasjon?

Disputas

16. oktober 2006 12:57

(oppdatert: 25. februar 2016 12:57)

Disputas: Avdekker analytikere regnskapsmanipulasjon?

Finn Kinserdal disputerer for doktorgraden ved NHH tirsdag 17. oktober 2006 med avhandlingen: Accounting for and valuation of pensions in Norway; earnings management and whether analysts detect it?

Kinserdal (f. 1960) stiller spørsmålet: Avdekker analytikere regnskapsmanipulasjon med hensyn til pensjoner i sine aksjeverdsettelser?

Avdekker ikke regnskapsmanipulasjon

Resultatet tyder på at selv ikke aksjeanalytikere avdekker regnskapsmanipulasjon til tross for at informasjonen er tilgjengelig i regnskapene. Dette reiser igjen spørsmål om aksjeprisene reflekterer all tilgjengelig informasjon.

Kinserdal gjennomgår først dagens regnskapsregler for pensjoner, og diskuterer hvorfor disse er inkonsistente med gjeldende rammeverk og liknende regnskapsområder. Dernest diskuteres hvordan pensjoner bør verdsettes i henhold til verdsettelsesteorier, og hvilke justeringer en analytiker bør gjøre ved verdsettelse av et foretak med pensjonsforpliktelser.

Etter å ha konstruert en database for alle vesentlige pensjonsopplysninger i regnskapene til alle børsnoterte selskaper i Norge, tester Kinserdal disse for å avdekke om det er indikasjoner på regnskapsmanipulasjon med hensyn til de valgte pensjonsforutsetningene.

Unntaksvis avdekker avvik

Resultatet viser at det er sterke indikasjoner på at foretak med lavere egenkapital velger pensjonsforutsetninger som reduserer pensjonsforpliktelsene (overvurderer bokført egenkapital) versus foretak med høyere egenkapital.

Deretter gjennomgås resultatene av intervjuer og avsjekk mot regneark for så å si alle analytikere som fulgte de selskapene som hadde benyttet de mest aggressive (forpliktelsesminimerende) forutsetningene, og hvor pensjonsforpliktelsene var vesentlige. Helt unntaksvis hadde analytikerne foretatt verdikorreksjoner/avdekket avvikende pensjonsforutsetninger, men resultatet viser altså at selv ikke aksjeanalytikere avdekker regnskapsmanipulasjon selv om informasjonen er tilgjengeli.

Finn Kinserdal er utdannet siviløkonom og statsautorisert revisor fra NHH. Han har bl.a. vært partner i Ernst & Young/Arthur Andersen i 15 år. Han er nå partner i investeringsselskapet Borea. Kandidaten kan treffes på telefon 90 79 87 79.

TID OG STED

Tema for prøveforelesningen er Is the increased use of fair values improving the usefulness of accounting numbers? Tid for prøveforelesningen: Kl. 10.15-11.00, Karl Borchs auditorium, NHH Tittel på avhandling:Accounting for and valuation of pensions in Norway; earnings management and whether analysts detect it. Tid for disputas: KL. 1215 - , Karl Borchs auditorium, NHH

Medlemmer i bedømmelseskomiteen: Professor Stefan Sundgren, Swedish School of Economics and Business Administration, Vasa, Finland, professor Thomas Plenborg, Handelshøjskolen i København og professor Kjell Grønhaug, NHH. Hovedveileder har vært professor Frøystein Gjesdal, NHH.

Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen er tilgjengelig ved å kontakte presse@nhh.no. Den ligger også fremme for individuell avhenting i info.torget til informasjonsavdelingen ved NHH.

Tekst: Red.