Arbeidsliv i omstilling

Av Sigrid Folkestad

6. november 2006 12:04

(oppdatert: 25. februar 2016 12:10)

Arbeidsliv i omstilling

Får arbeidstakere kortere og mer flyktige ansettelsesforhold, og er arbeidslivet mer brutalt, slik at flere i yrkesaktiv alder støtes ut av arbeidsmarkedet? Dette er to sentrale spørsmål som forskere ved NHH og SNF tar opp i boken Arbeidsliv i omstilling som nylig er kommet ut.

Per Heum, Torstein Nesheim, Odd Nordhaug og Kjell Gunnar Salvanes (red.) belyser omstilling som i dag gjør seg gjeldende i norsk arbeidsliv.

Arbeidslivsforskningsprogrammet

Forskerne tar utgangspunkt i ulike faglige perspektiver og ståsted, både fra virksomhetenes og arbeidstakernes side. Den bygger på tilnærminger til arbeidslivsforskning innenfor økonomisk-administrative fag, med fokus på hvordan både den enkelte, bedrifter og samfunnet i stort berøres.

Artiklene er skrevet av forskere i den faglige staben ved SNF og NHH, hovedsakelig med utgangspunkt i forskningsprosjekter finansiert av arbeidslivsforskningsprogrammet i Norges forskningsråd.

Uklart hva som skjer

Kravene til arbeid endres stadig. Omstillingstakten er høy og gjør seg gjeldende på mange plan. Utviklingen forklares gjerne med at konkurransen skjerpes for produsenter av varer og tjenester i sin alminnelighet, og på grunn av nyutvikling av teknologi og en generell heving av kompetansenivået i samfunnet. Likevel er det uklart hva som egentlig skjer, mener forskerne. De spør om vi er vi inne i en utvikling hvor arbeidstakere får kortere og mer flyktige ansettelsesforhold? Blir arbeidslivet mer brutalt, slik at flere i yrkesaktiv alder støtes ut av arbeidsmarkedet? Eller skaper endringene stimulerende utfordringer som bedrer arbeidstakernes muligheter for utfoldelse og inntekt? Er belønningssystemene i endring, med større lønnsforskjeller som resultat?

Boken er gitt ut på Fagbokforlaget.