Pris til Solstrandprogrammet

AFF mottar prisen
AFFs Solstrandprogrammet vant årets "Juryens Pris", i hard konkurranse med andre konsulentselskaper. Fra AFF: Hans Morten Skivik, Trond Søreide, Beate Karlsen og Liz Hellevig. Foto: Joakim Enger

16. november 2017 08:48

Pris til Solstrandprogrammet

I november fikk AFF Solstrandprogrammet «Juryens pris» under utdeling av Konsulentprisen 2017.

Solstrandprogrammet har i mange år har vært på Financial Times rangering over de 50 viktigste lederutviklingsprogrammene i verden, men det er ikke AFFs historie som ga selskapet i NHH-miljøet «Juryens pris» i år. Fornyelse og innovasjon var stikkord for begrunnelsen.

Skivik Søreide
Hans Morten Skivik, direktør Solstrandprogrammet, og administrende direktør i AFF, Trond Søreide. Foto: Joakim Enger

Administrerende direktør ved AFF Trond Søreide, er svært fornøyd med anerkjennelsen.

– Dette er svært gledelig og en inspirasjon for oss i vårt arbeid med å videreutvikle programmet. Programmet ble etablert i 1953 av en fremsynt professor ved Norges Handelshøyskole, i en tid før begrepet lederutvikling var etablert. Siden da har vi drevet programmet på Solstrand, som kan tilby verdens beste rammebetingelser for å drive utviklingsprosesser.

Søreide retter en takk til tidligere kollegar i AFF.

– Vi har en stolt historie i ryggen, der en lang rekke av fremragende konsulenter har bidratt til utviklingen av programinnholdet. Men blikket vårt er rettet fremover og på de virksomhetene som velger å investere i sine ledere. Deltakerne, og de virksomhetene de representerer, er vår viktigste ressurs. Sammen skal vi sikre at programmet opprettholder sin posisjon som et av verdens høyest rangerte åpne lederutviklingsprogram.

Beate Karlsen og Trond Søreide.
Beate Karlsen og Trond Søreide, begge AFF. Foto: Joakim Enger

Juryen uttalte:

Solstrandprogrammet ble startet for over 60 år siden og har vært fast inventar på Financial Times sine rankinger siste 10 årene. Programmet preges av innovasjon og er i stadig utvikling med hensikt å øke effekten av lederskap. Programmet har bidratt til å gi 1000-talls ledere i Norge en økt forståelse for det verdiskapende samspillet mellom mennesker i organisasjoner, samt økt effekt av eget lederskap både på individ og organisasjonsnivå. Et viktig grunnlag for programmet er møtet mellom forskning og utøvende ledelse, med målsetting om å være: «aktuell, realistisk og utfordrende». Ikke minst er dette en nasjonal møteplass. Vi er stolte av å kunne gi Juryens pris til: Solstrandprogrammet.

Om Solstrandprogrammet: 

Lederutviklingsprogram for erfarne ledere. Første program ble startet i 1953 av NHH professor Rolf Waaler. Over 3000 leder har gjennomført programmet. Programmet består av fire samlinger og går over 15 måneder. Bygging av nettverk er en viktig del av programmet. Det gjennomføres årlige alumnisamlinger for tidligere deltakere.

 

Konfliktløseren

Uløste konflikter på jobben kan være stressende, sykdomsfremkallende og ende opp som varslingssaker. Noen ganger med stor underholdningsverdi i pressen.