Ny avhandling om fattigdom og arbeidsdeltakelse

Arne Nasgowitz_nhh- bygg
Arne Nasgowitz disputerer for PhD-graden ved NHH 10. juni 2024 med avhandlingen «Essays on poverty and economic development». Tema for prøveforelesningen er The impact of Covid-19 on children’s education in low-income countries.
Disputas

28. mai 2024 09:32

Ny avhandling om fattigdom og arbeidsdeltakelse

Arne Nasgowitz disputerer for PhD-graden ved NHH 10. juni 2024 med avhandlingen «Essays on poverty and economic development».

Denne avhandlingen utforsker hva tidsbegrensning og pengemangel betyr for kvinners arbeidsdeltakelse, forretningsutvikling og husholdningenes vei ut av fattigdom i utviklingsland.

Det første kapittelet setter søkelys på mødre med førskolebarn i Uganda. Mødrene får enten en kontantbetaling, gratis barnepass eller begge deler. Vi finner at kontantoverføringen tillot kvinnene å starte sin egen virksomhet, mens fri tilgang til barnepass økte arbeidsdeltakelsen. I tillegg forbedret tilgang til barnepass barns utvikling. Vår studie antyder derfor at subsidiering av barnepass kan være en kostnadseffektiv måte å forbedre husholdningens økonomiske status og barns utvikling.

christian braathen_s folkestad

Modeller som kan løse bemanning- og transportproblemer

Christian Braathen disputerer for PhD-graden ved NHH 27.mai 2024 med avhandlingen «Essays on Staffing and Transportation».

Det andre kapittelet undersøker effektene av kontantoverføringer før og under COVID-19-pandemien i Uganda. Studien begynner med å dokumentere et stort inntektsfall ved pandemiens begynnelse, og en relativt rask gjenoppretting. Den viser deretter at kontantoverføringer beskyttet inntekter og virksomheter, samt økte matsikkerheten under pandemien. Effektene på forretningsinntekter vedvarer etter pandemien og ledsages av en reduksjon i vold mot barn på lang sikt.

Dette kapittelet viser at kontantoverføringer var og kan være et vellykket verktøy for å bistå husholdninger i krisetider.

Eppie Van Egeraat_S Folkestad

Se opp for NHHs nye stjerneskudd

Møt Eppie Jean Van Egeraat, en fersk PhD-student fra Irland som allerede har publisert to vitenskapelige artikler. – En kommende stjerne, sier kolleger ved NHH.

Det siste kapittelet diskuterer en raffinert måling av fattigdom som ikke bare tar hensyn pengedimensjonen, men også tid. Denne målingen vil inkludere individer som ikke er fattige, rett og slett fordi de jobber svært lange dager. Å følge husholdninger over tid antyder at slike tidsbegrensede husholdninger er spesielt sårbare for å falle inn i inntektsfattigdom. Å vurdere tiden folk bruker på arbeid er derfor viktig for å få en mer omfattende forståelse av fattigdom og for å gi egnede råd om politikkutformingen for fattigdomsbekjempelse.

Veiledere:

Professor Kjetil Bjorvatn (hovedveileder), Institutt for samfunnsøkonomi, NHH

Førsteamanuensis Selim Gulesci, Trinity College Dublin

Tid og sted:

Aud. Karl Borch, NHH

Prøveforelesningen starter klokken 09:15 og disputasen klokken 11:15

Tema for prøveforelesning:

The impact of Covid-19 on children’s education in low-income countries

katrine nødtvedt

Leie eller dele? Hvordan identitet påvirker forbrukervalg

Katrine Berg Nødtvedt disputerer for PhD-graden ved NHH 15. mai 2024 med avhandlingen «The role of identity in access-based consumption».

Bedømmelseskomiteen:

Førsteamanuensis Justin Valasek (leder for komiteen), Institutt for samfunnsøkonomi, NHH

Førsteamanuensis Isabel Günther, Federal Institute of Technology Zurich

Førsteamanuensis Jonathan de Quidt, Queen Mary University of London

Om kandidaten:

Arne Nasgowitz har vært stipendiat ved Institutt for samfunnsøkonomi, NHH

Kontakt:

arne.nasgowitz@snf.no