Bekymret for unge som dropper ut av utdanning

Bilde av Hans Christian Holte og Kjell Gunnar Salvanes. Foto: Helge Skodvin
– Norges befolkning vokser med 600 000 frem mot 2050, men for hver ekstra person vi får i yrkesaktiv alder får vi 24 seniorer. 2050 er ikke lenge til og verst blir det for distriktene, sa NAV-direktør Hans Christian Holte på Vårkonferansen (f.h). F.v. NHH-professor Kjell Gunnar Salvanes. Foto: Helge Skodvin
NHH Av Ingrid Aarseth Johannessen

31. mai 2024 16:15

Bekymret for unge som dropper ut av utdanning

Store omstillinger reduserer behovet for de som ikke fullfører videregående, var budskapet til flere foredragsholdere på Vårkonferansen.

– Mer enn halvparten av jobbene vi hadde i 1970 er borte – og innholdet i de fleste jobber vi har nå er endret.

Det sa NHH-professor Kjell Gunnar Salvanes på Vårkonferansen, en av Bergens viktigste næringslivskonferanser. Tema for selve konferansen var: Fremtidens arbeidsliv – kontroll eller kaos?

– Så hvem er taperne? Omstillingen i arbeidslivet reduserer behovet for de som ikke fullfører videregående. 20 til 30 prosent dropper ut av videregående, og det er langt flere på yrkesutdanning og flere gutter. Problemet er å få flere til å fullføre, men for mange handler det om at de ikke får lærlingsplass. Dette er en stor utfordring.

– En skam

Lærlingsproblematikken ble også tatt opp av NAV-direktør Hans Christian Holte:

– Lærlingsituasjonen er en skam! Det er et grunnleggende problem.

Holte pekte på tre store utfordringer i arbeidsmarkedet: Norge har verdens høyeste sykefravær, det er mange personer i yrkesaktiv alder som står utenfor arbeidsliv og utdanning, samt at mange går tidlig av med pensjon.

Et gjennomgående tema i Holtes foredrag, var eldrebølgen:

– Norges befolkning vokser med 604 000 frem mot 2050, men for hver ekstra person vi får i yrkesaktiv alder får vi 24 seniorer. 2050 er ikke lenge til og verst blir det for distriktene. Det er også mange som sliter med sentraliseringsutfordringer. Jeg sier meg enig med Victor Norman; «Distrikts-Norge er i ferd med å bli et gamlehjem i naturskjønne omgivelser».

Bilde av publikum på Vårkonferansen og Johan H. Andresen.
– Jeg etterspør folk som er interessert i å ta mye ansvar. Jeg er ikke så interessert i talent, sa Johan H. Andresen, eier og styreleder i Ferd AS. Foto: Helge Skodvin

– Se på konjunkturbildet

Det var NHH-rektor Øystein Thøgersen som innledet konferansen ved å snakke om arbeidsmarkedet som driver for økonomisk vekst og bærekraftig verdiskaping.

– Tusen takk for anledningen til å holde tale på min egen skole! Foredraget mitt har også en tittel som jeg ikke har kommet på selv, så dette blir som en eksamen, sa rektor Øystein Thøgersen humoristisk.

Thøgersen mente at det liten grunn til bekymring:

– Alle samfunnsøkonomer er bekymret, men jeg har et tips som kan hjelpe; se på hvordan konjunkturbildet ser ut! Da er det tydelig at Norges Bank har kontroll.

– Norge nyter godt av solide institusjoner som gir tillit, vel avstemt rollefordeling i den økonomiske politikken, et godt utdanningssystem, et velfungerende arbeidsmarked og vi trekker veksler på noen gode reformer, som Oljefondet, handlingsregel og pensjons- og skattereformer.

Ser ikke etter talent

På Vårkonferansen var det også en sesjon om hva som forventes av fremtidens ledere. Her deltok Johan H. Andresen, eier og styreleder i Ferd AS, Elin Sandnes, EVP Savings & Investments i DNB, og Dinogen Uruthiran, konsulent i McKinsey og tidligere leder av studentforeningen på NHH. Sesjonen ble ledet av NHH-professor Therese Egeland.

– Jeg etterspør folk som er interessert i å ta mye ansvar. Jeg er ikke så interessert i talent, men ser etter potensial. Talent er for fotballen, sa Andresen. 

Ferd-sjefen hadde også et rekrutteringstips:

– La de yngre få bli med på rekrutteringen. De har mye å komme med. Vi ser at de som er gode på å rekruttere, ofte blir gode ledere.

På Vårkonferansen var det også innlegg og panelsamtaler med blant andre Hrvoje Klapan, direktør i Microsoft Western Europe, professor Barbara Petrongolo ved University of Oxford, Randi Marjamaa, leder for privatmarkedet i Nordea Norge, Torbjørn Larsen, Chief Information Officer i Telenor og skuespiller Eirik del Barco Soleglad.