Utredning om kjernekraft: Nøstbakken inn i ekspertutvalg

linda nøstbakken
Forskningsdirektør ved SSB og professor II ved NHH, Linda Nøstbakken, blir medlem av et nytt ekspertutvalg: – Det er behov for å skaffe et oppdatert og solid kunnskapsgrunnlag om kjernekraft som mulig energikilde i det norske kraftsystemet, sier energiminister Terje Aasland.
Av Sigrid Folkestad

24. juni 2024 09:34

Utredning om kjernekraft: Nøstbakken inn i ekspertutvalg

Regjeringen ønsker å utrede kjernekraft som mulig kraftkilde i Norge. Forskningsdirektør i SSB og professor II ved NHH, Linda Nøstbakken, går inn i nytt ekspertutvalg.

– Kjernekraft er en kompleks energikilde som rører ved ei rekke samfunnsområder. Det er derfor behov for å skaffe et oppdatert og solid kunnskapsgrunnlag om kjernekraft som mulig energikilde i det norske kraftsystemet, sier energiminister Terje Aasland i en pressemelding.

Bilde av Linda Nøstbakken. Foto Ronny Nøstbakken

Nøstbakken utnevnt til leder av havutvalg

Nytt utvalg skal se på tillatelser i havbruksnæringen. Forskningsdirektør og professor II Linda Nøstbakken skal lede utvalget.

Linda Nøstbakken er forskningsdirektør i SBB og professor II ved Institutt for samfunnsøkonomi, NHH. Det er Kristin Halvorsen, direktør ved CICERO, som skal lede utvalget.

«Utvalget skal gjøre en bred gjennomgang og vurdering av ulike sider ved en eventuell framtidig etablering av kjernekraft i Norge», heter det i mandatet.

malin arve_helge skodvin

Håndheving av regelverket for offentlige anskaffelser

NHH-professor Malin Arve og resten av anskaffelsesutvalget leverer sin andre utredning om offentlige anskaffelser i dag.

Utvalget skal blant annet belyse:

  • Kjernekraftens egnethet for det norske kraftsystemet
  • Forskning og teknologiutvikling innen ulike konsepter for kjernekraft (inkludert fusjon)
  • Kostnader og øvrige vesentlige konsekvenser for myndigheter (herunder kommunesektoren) og private aktører, areal- og miljøvirkninger
  • Avfallsproblematikk
  • Atomsikkerhet
  • Sikring og ikke-spredning, beredskap og kompetansebehov.

Utvalget skal drøfte fordeler og ulemper med kjernekraft, beskrive dagens regelverk og peke på behov for regelverksutvikling og øvrige forutsetninger som må være på plass for en eventuell fremtidig etablering av kommersiell og industridreven kjernekraft.

jarle møen

Jarle Møen går inn i ekspertutval

Momsfritak på reparasjonar og brukte varer har vore eit heitt debattemne dei siste åra. No går NHH-professor Jarle Møen inn i utvalet som skal sjå på kutt i moms for gjenbruk.

«Basert på hovedtemaene i mandatet skal utvalget gi en samlet vurdering av samfunnsmessige fordeler og ulemper ved kjernekraft som mulig produksjonsteknologi i Norge sett opp mot andre utviklingstrekk i den norske kraftforsyningen. Vurderingen skal inkludere eventuelle ringvirkninger av kjernekraft i Norge, herunder potensiale for sysselsetting, næringsutvikling og nye verdikjeder. De samfunnsmessige vurderingene skal også belyse de etiske sider ved etablering av kjernekraft, og hvordan spørsmålet om samfunnsaksept kan spille inn i en vurdering av potensialet for kjernekraft i Norge», skriver regjeringen i sitt mandat.

De skal levere sin rapport innen 1. april 2026.