Øystein Thøgersen fyller 60 år

øystein thøgersen
Øystein Thøgersen er en høyt verdsatt leder og kollega, med en imponerende arbeidskapasitet. NHHs verdigrunnlag – kvalitetskultur, høy etisk standard og innsats for felles mål – preger virkelig hans rektorgjerning. Øysteins bidrag til NHH, til ledelsen, og til alle som jobber eller studerer her, er stort og betydningsfullt, skriver kolleger i BT. Foto Eivind Senneset

27. juni 2024 09:02

Øystein Thøgersen fyller 60 år

NHH-rektor Øystein Thøgersen fyller 60 år 27. juni.

Øystein Thøgersen, eller Thøgers, som studentene kaller ham, har vært rektor ved Norges Handelshøyskole siden august 2017 og nærmer seg nå slutten av sin andre (og siste) periode som skolens spydspiss.

Øystein har hatt en lang karriere ved NHH, men han startet sitt studieløp hos (erkerivalen) Handelshøyskolen BI hvor han fullførte siviløkonomgraden i 1988. I 1990 tok han turen over fjellet til Bergen, hvor han først tok høyere avdeling og så avla doktorgraden i samfunnsøkonomi i 1995. Deretter var Øystein ansatt som forsker ved Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) fra 1995 til 1999.

Yrkeskarrieren ved NHH begynte i 1999. Da ble Øystein ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsøkonomi, hvor han senere ble professor i 2004. Her var han også instituttleder fra 2009 til 2013 og bidro sterkt til å bygge opp instituttet til å bli et moderne og sterkt fagmiljø etter topp internasjonal standard. Han hadde et gaveprofessorat fra DNB fra 2011 til 2017.

Øysteins fagfelt er makroøkonomi. Dette praktiserer han med stor innlevelse og innsikt, krydret med en god porsjon humor.

Han bygget opp flere kurs, blant annet Konjunkturanalyse, til å bli «blockbusters». Thøgers var en svært populær foreleser og studentene strømmet til kursene hans. Han var den første som ble tildelt masterstudentenes pris for fremragende innsats.

Øystein deler sin innsikt alltid med entusiasme og en god porsjon humor, som når han sammenlikner konjunkturer med smilet til Mona Lisa eller forteller hvordan Bruce Willis i Die Hard 3-filmen kan gi innsikt i økonomiske sammenhenger. Øysteins kunnskap om og innsikt i makroøkonomi har også kommet oss alle til gode. Hans ekspertise har vært høyt ettertraktet.

Blant annet har han vært en del av Norges Banks hovedstyre fra 2004 til 2009 og har vært medlem av Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål siden 2011. Han har dessuten ledet to NOU-utvalg, henholdsvis i 2015 om finanspolitikk i en oljeøkonomi og i 2018 om energiaksjer i Statens pensjonsfond utland.

Øystein er en høyt verdsatt leder og kollega, med en imponerende arbeidskapasitet. NHHs verdigrunnlag – kvalitetskultur, høy etisk standard og innsats for felles mål – preger virkelig hans rektorgjerning. Øysteins bidrag til skolen, til ledelsen, og til alle som jobber eller studerer her, er stort og betydningsfullt.

Vi gratulerer ham på det varmeste på hans 60-års dag.

Instituttleder Kurt R. Brekke, prorektor Frode Sættem, prorektor Stig Tenold og alle kolleger på NHH.