Kabelkutt kan gi høyere kraftpris

valsneset vindmøllepark_wikimedia
Landene rundt oss, ikke minst Danmark, har storstilte planer om å bygge fornybar kraft og da særlig i form av havvind. Når det først blåser, vil det gi en lav pris, og til tider ned mot og under null. Danske myndigheter har uttalt at de da ønsker å eksportere noe av denne overflod av kraft de produserer på slike tidspunkt, og det gir en vinn-vinn situasjon i handelen mellom Norge og Danmark, skriver NHH-professor Lars Sørgard i DN. Foto: wikimedia
Innlegg

12. juni 2024 07:48

Kabelkutt kan gi høyere kraftpris

Kraftkablene til utlandet skaper mer verdier enn noen gang, og om kort tid kan de gi lavere priser til norske kunder. Kablene til Danmark bør fornyes, skriver Lars Sørgard i DN.

De to eldste strømkablene til Danmark er i ferd med å gå ut på dato, og det er behov for å ta stilling til om de skal fornyes. Stortingsrepresentant Gro-Anita Mykjåland fra Senterpartiet uttaler til VG at et viktig argument for å si nei til fornyelse er at vi da reduserer eksportkapasiteten. Vi vil dermed sende mindre kraft ut av landet og hindre «prissmitte» av høy utenlandsk pris på norske kraftpriser.

Kablene gir mulighet for eksport. Norge har i en rekke år eksportert den kraften vi selv ikke har etterspurt innenlands. Det betyr samtidig at snittprisen på kraft i Norge er blitt noe høyere enn den ellers ville vært. Grunnen er at om vi hadde eksportert mindre og i stedet solgte denne kraften i Norge, ville prisen i Norge ha falt.

lars sørgard_Klaus Mohn

På leting etter en gyllen grønn middelvei

NHH PÅ KLIMAFESTIVALEN: Finnes det en grønn middelvei for rimelig kraft til industri, bærekraftig omstilling og forbrukere?

Kablene har dermed gitt produsentene, som i all hovedsak er offentlig eid, mer inntekt, samtidig som regningen for forbrukeren er blitt noe høyere.

Men kabler gir ikke bare mulighet for eksport, de kan like gjerne brukes til import.

Begrunnelsen for å bygge den første kabelen i 1960 var muligheten for import av kraft. Den norske vannkraftproduksjonen svinger veldig fra våtår til tørrår. En opplevde på 1950-tallet eksempler på rasjonering i år med lite nedbør og ønsket derfor en kabel til Sverige for å kunne ha en såkalt tørrårssikring. Det hindret rasjonering og bidro til lavere priser enn en ellers ville opplevd i perioder med tørrår.

Slik sett er kabler bra for Norge, da det gir oss tørrårssikring i år med lite nedbør og mulighet for eksport i år med mye nedbør.

Hvorvidt kablene gir i snitt høyere eller lavere pris i Norge, vil avhenge av hvor stor produksjonen er i forhold til etterspørselen i det enkelte år. Alle prognoser peker i retning av en betydelig økning i etterspørselen etter elektrisk kraft i Norge de nærmeste årene.

Energikommisjonen har vært ledet av NHH-professor og tidligere konkurransedirektør Lars Sørgard.

Enorm interesse for Energikommisjonens innstilling

Onsdag formiddag legger leder for Energikommisjonen, NHH-professor Lars Sørgard, fram sin innstilling. Hvordan kan Norge øke sin energiproduksjon? Sendingen kan følges direkte.

Samtidig er utbyggingen av elektrisk kraft i Norge begrenset.

Kombinasjonen av økt forbruk og begrenset utbygging vil føre til noe høyere snittpris i et normalår, og ifølge NVE noe høyere snittpris i Norge enn i landene rundt oss om noen år. De fleste prognoser, inkludert prognoser fra NVE og Statnett, viser at Norge innen noen få år vil gå fra netto krafteksport til netto kraftimport i et normalår.

Hvis vi kommer i en slik importsituasjon, vil det å strupe kraftkablene bidra til høyere i stedet for lavere priser.

Import vil bidra til å dempe prisene i Norge. Kabler vil derfor i en slik situasjon være gunstig for norske forbrukere – og fortsatt gunstig for samfunnet totalt sett.

vindmølle. solcelle_pixabay

Lite ny kraft er på gang, så hva gjør vi da?

Kraftutbyggingen har stoppet opp, og nå er tiden kommet for de vanskelige valgene. Klimamål trumfer mål om grønn industri, skriver NHH-professor Lars Sørgard i DN.

Og tilsvarende vil det å kutte noen kabler kunne føre til høyere snittpriser i Norge.

Landene rundt oss, ikke minst Danmark, har storstilte planer om å bygge fornybar kraft og da særlig i form av havvind. Når det først blåser, vil det gi en lav pris, og til tider ned mot og under null.

Danske myndigheter har uttalt at de da ønsker å eksportere noe av denne overflod av kraft de produserer på slike tidspunkt, og det gir en vinn-vinn situasjon i handelen mellom Norge og Danmark.

Periodene med svært lav pris i landene rundt oss blir hyppigere i årene fremover som følge av mer sol- og vindkraft. Norge har en unik mulighet i årene fremover til å nyte godt av import i slike lavprisperioder, i enda større grad enn frem til nå.

Illustrasjonsfoto strøm. Foto: Pexels v. Fré Sonneveld

Gevinst ved krafthandel vil øke

Det er tre grunner til at strømhandel med utlandet vil bli enda mer lønnsomt for Norge i årene som kommer. Det skriver Lars Sørgard i Aftenposten.

Vi kan skru av vannkraften i de periodene og dermed spare vannet til perioder med større knapphet på kraft.

Det er paradoksalt at det nå foreslås å strupe kablene for å unngå «prissmitte», i en situasjon der kablene om kort tid kan bidra til i snitt lavere snarere enn høyere priser til norske forbrukere. Å kutte noen kabler kan redusere Norges mulighet til å nyte godt av stadig lengre perioder med svært lav pris i landene rundt oss de nærmeste årene, uavhengig av om vi har netto import eller netto eksport av kraft.

Slik sett er det grunn til å stille spørsmål ved hvor lurt det er å ikke fornye de to kablene til Danmark, et land som om noen år kan få overflod av kraft i perioder.

Sist, men ikke minst, kan importmuligheter bety at vi kan bygge ut noe mindre fornybar kraft enn vi ellers måtte gjort. Da vil vi kunne unngå ødeleggelser av natur og dyr utbygging.

Innlegget var først publisert i DN 11. juni 2024.