Ja til aktiv kapitalforvaltning – men ikke for «mannen i gaten»

NHH_bygg
Når en sparebank tar på seg ansvaret med å hjelpe folk i gang med sparing, mener jeg at kundens interesser skal prioriteres. Derfor bør utgangspunktet for en slik sparing ikke være dyre, skjulte aktive fond, men rimelige globale indeksfond, skriver NHH-professor Trond Døskeland i DN.
Innlegg

26. januar 2024 09:15

Ja til aktiv kapitalforvaltning – men ikke for «mannen i gaten»

Å oppdage feilprising er ikke for alle; det krever visse fordeler. Det kan være størrelse, lang tidshorisont, god likviditet, høy kompetanse eller lave kostnader, skriver Trond Døskeland i DN.

Jeg uttrykte i DN 22. januar kritikk mot Sparebanken 1 for deres markedsføring av «alt-i-ett» sparing rettet mot «mannen i gaten». Når en sparebank tar på seg ansvaret med å hjelpe folk i gang med sparing, mener jeg at kundens interesser skal prioriteres. Derfor bør utgangspunktet for en slik sparing ikke være dyre, skjulte aktive fond, men rimelige globale indeksfond.
Bilde av Trond Døskeland.

Unoterte aksjer minst risikabelt

Oljefondet vil oppnå et minst like gunstig bytteforhold mellom avkastning og risiko med unoterte aksjer – «PE» – i porteføljen, skriver Trond Døskeland og Per Strömberg.
Madeleine Bjørnestad Røed tolker mitt budskap som om vi ikke trenger finansfag på NHH (replikk i DN 25. januar). Det er en misforståelse. La meg forklare.

Finansmarkedene trenger investorer som bidrar til korrekt prising. Dansken Lasse Heje Pedersen beskriver markedene som «effisient ineffisient». Han mener at prisene som oftest er korrekte, men at det finnes «lommer av feilprising». Disse lommene motiverer aktive forvaltere og gjør at indeksfond kan «freeride» på prisene satt av de aktive.

Å oppdage feilprising er ikke for alle; det krever visse fordeler. Det kan være størrelse, lang tidshorisont, god likviditet, høy kompetanse eller lave kostnader. «Mannen i gaten» har sjelden mange av disse fordelene. Han står faktisk overfor ulemper, for eksempel, betaler høye gebyrer og får ikke tilgang til den beste kompetansen. Derfor anbefaler jeg indeksfond for ham.

Andre, som Oljefondet, har mange av fordelene på min liste. Derfor er jeg mer positiv til deres aktive forvaltning.

Selv om jeg mener at vanlige sparere bør velge globale indeksfond som utgangspunkt, betyr det ikke, som Madeleine Bjørnestad Røed antyder, at vi ikke trenger finanskunnskap. Tvert imot, en solid forståelse av finans er nødvendig for å vite når aktiv forvaltning er passende.

Skjermdump Norges Bank Investment Management 2. januar 2024.

«Private equity»? Glem drømmen om å få kjøpe aksjer på billigsalg

Urovekkende praksis i «private equity»-fondene gir god grunn til å holde slike investeringer unna Oljefondet, skriver B. Espen Eckbo og Karin S. Thorburn i DN.

I et land der 20 prosent av statens inntekter kommer fra kapitalforvaltning, trenger vi mer og ikke mindre finansfag på NHH.

Innlegget var først publisert i DN 25. januar 2024.