Hvordan redusere sosiale forskjeller blant barn

katrine løken_barn som tegner
Professor Katrine V. Løken ved Institutt for samfunnsøkonomi ved NHH overleverer ekspertgruppens anbefalinger på en pressekonferanse i dag.
Av Sigrid Folkestad

15. februar 2024 08:21

Hvordan redusere sosiale forskjeller blant barn

I dag overleverer NHH-professor Katrine V. Løken og hennes ekspertgruppe sin rapport til kunnskapsministeren: Hvordan barnehager og skoler kan bidra til å utjevne sosiale forskjeller.

De siste ti årene har det i Norge vært en økning i gapet i skoleprestasjoner der sosial og økonomisk ulikhet er årsaken.

Går feil vei

– Dessverre går utviklingen feil vei. Ulikhetene øker, og foreldrenes bakgrunn har altfor ofte for mye å si for hvordan det går med barna, sa tidligere kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) da utvalget ble utnevnt i fjor.

Ekspertgruppens medlemmer

Katrine V. Løken (leder), Astrid Marie Jorde Sandsør, May Britt Drugli, Håkon Leiulfsrud, Manudeep Bhuller, Ingunn Størksen og Fartein Ask Torvik.

– Flere vokser opp i fattige familier. Flere unge blir uføre, og for mange faller fortsatt fra i videregående. Denne utviklingen skal vi snu. Mye av løsningen ligger i barnehager, skoler, og SFO.

Professor Katrine V. Løken ved Institutt for samfunnsøkonomi ved NHH overleverer ekspertgruppens anbefalinger på en pressekonferanse i dag. Utdanningsminister Kari Nessa Nordtun skal nå bruke rådene fra ekspertene til å gjøre utdanningssystemet mer sosialt utjevnende enn tilfellet er i dag.

Overleveringen strømmes her

Øke sosial mobilitet

Ekspertgruppen kommer med råd for hvordan Norge kan øke den sosiale mobiliteten og bidra til at flere gjennomfører utdanningsløpet, og gir råd slik at flere enn i dag får et vitnemål, fag- eller svennebrev etter endt skoleløp.

Løken og resten av gruppen har også vurdert statlig og kommunal pengebruk i utdanningssektoren.

Dette er store spørsmål som krever kompetanse fra ulike fagfelt. Medlemmene har sett på hva forskningen sier om samarbeidet mellom barnehager, skoler, SFO og andre aktører som foreldre, helsesektoren og kommunene.