NHH styrker satsingen på kapitalforvaltning

Bilde av Trond M. Døskelands på årets Karl Borch-forelesning. Foto: Helge Skodvin
GAVEPROFESSORAT: – Jeg ser frem til å være med på å skape økt innsikt og kunnskap om kapitalforvaltning, sier NHH-professor Trond M. Døskeland. Bildene er fra årets Karl Borch-forelesning. Foto: Helge Skodvin
NHH Av Ingrid Aarseth Johannessen

15. september 2023 08:53

NHH styrker satsingen på kapitalforvaltning

Professor Trond M. Døskeland skal øke kunnskapen om kapitalforvaltning og aktive eierfond gjennom et gaveprofessorat fra Argentum.

 – Jeg ser frem til å være med på å skape økt innsikt og kunnskap om kapitalforvaltning i Norge. Dette skal skje gjennom flere aktiviteter, som finansiering av postdoktorstillinger, bistillinger, nytt kurs på NHH og ikke minst seminarer, sier professor Trond M. Døskeland.

Formålet med gaveprofessoratet er å styrke fri og uavhengig forskning som skal bidra til økt kunnskap om kapitalmarkedet for unoterte selskaper, samt fagområder som er strategisk viktige for den norske fondsforvaltningsbransjen.

Trond M. Døskeland

  • Disputerte for doktorgraden ved NHH i mai 2007 med avhandlingen «Essays on portfolio choice».
  • Har vært medlem av ekspertgrupper for å vurdere om Oljefondet bør kunne investere i aksjer i unoterte selskaper, og for å evaluere Norges Banks aktive forvaltning av Oljefondet. Han har også vært leder av Folketrygdfondets risikoutvalg.
  • Har ansvaret for Argentumprisen, som årlig gis ut til den beste masteroppgaven innen private equity i Norden.
  • Er i permisjon fra sin ordinære professorstilling så lenge han er ansatt i gaveprofessoratet.
  • Avtaleperioden med Argentum er fra 1.7.2023 til 1.7.2028.

STERK FAGLIG KOMPETANSE

Døskeland og postdoktorer som vil bli tilknyttet avtalen, skal arbeide for å skape et miljø og interesse for kapitalforvaltning og aktive eierfond gjennom forskning, undervisning og formidling.

– Vi vurderer professor Døskeland som meget godt kvalifisert for gaveprofessoratet og begrunner dette med hans sterke faglige kvalifikasjoner og interesse for fagområdet, sier rektor ved NHH, Øystein Thøgersen.

Døskeland forskningsfelt er blant annet kapitalforvaltning, personlig økonomi, ansvarlige investeringer, adferdsøkonomi og risikostyring. NHH-professoren har en solid forskningsproduksjon innen finans med publikasjoner i de beste internasjonale vitenskapelige tidsskrifter, som Journal of Finance, Management Science og Review of Finance.

KARL BORCH-FORELESNINGEN: f.v. årets foredragsholder Per Strömberg ved Stockholm School of Economics, Espen Langeland, administrerende direktør i Argentum og rektor Øystein Thøgersen. Bilde til høyre: Torbjørn Røe Isaksen i E24, Øystein Thøgersen og Trond M. Døskeland. Foto: Helge Skodvin
GAVEPROFESSORAT ANNONSERT PÅ KARL BORCH-FORELESNINGEN: f.v. årets foredragsholder Per Strömberg ved Stockholm School of Economics, Espen Langeland, administrerende direktør i Argentum og rektor Øystein Thøgersen. Bilde til høyre: Torbjørn Røe Isaksen i E24, Øystein Thøgersen og NHH-professor Trond M. Døskeland. Foto: Helge Skodvin

– INVESTERING I FREMTIDEN

Argentum finansierer gaveprofessoratet med en ramme på 1,5 millioner kroner per år i en femårsperiode.

– Gaveprofessoratet er ikke bare en investering i forskning, men også en investering i fremtiden for kapitalforvaltning i Norge. Vi ser frem til å følge NHH sitt arbeid, og for å lære mer om uutforskede områder av kapitalmarkedet, særlig for unoterte selskaper. Ved å støtte fri og uavhengig forskning, har vi en unik mulighet til å bidra til å forme en mer robust og bærekraftig fondsforvaltningsbransje, sier Espen Langeland, administrerende direktør i Argentum.

Per Strömberg på Karl Borch 

Gaveprofessoratet ble annonsert på Karl Borch-forelesningen, som var torsdag 14. september. Den ble i år holdt av Per Strömberg, professor Stockholm School of Economics. Tema i år var private equity.

Etter forelesningen var det innlegg av Eline Stokstad Fjell, principal i Verdane, og paneldebatt ledet av Torbjørn Røe Isaksen, samfunnsredaktør i E24.