Mohrmanns artikkel i Management Science

Ulf Mohrmann ble nylig førsteamanuensis ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap ved NHH. Han forsker på etterspørselssiden av revisjon, revisjon av banker og finansiell rapportering. Foto: Ingunn Gjærde
Ulf Mohrmann ble nylig førsteamanuensis ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap ved NHH. Han forsker på etterspørselssiden av revisjon, revisjon av banker og finansiell rapportering. Foto: Ingunn Gjærde
Av Sigrid Folkestad

25. september 2023 18:32

Mohrmanns artikkel i Management Science

Ulf Mohrmann starter karrieren som førsteamanuensis ved NHH med et brak: Hans nye studie blir publisert i Management Science. – Den bidrar til diskusjonen om offentliggjøring av finansiell informasjon.

Ulf Mohrmann ble nylig førsteamanuensis ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap ved NHH. Han forsker på etterspørselssiden av revisjon, revisjon av banker og finansiell rapportering.

Bankinnskudd

Artikkelen «Deferred tax asset revaluations, costly information processing, and bank deposits: Evidence from the Tax Cuts and Jobs Act» er skrevet av Mohrmann og Jan Riepe, forsker ved Eberhard-Karls Universitetet i Tübingen.

Atle Haugen

Disputas: Digitale plattformer og vertikale marknader

Atle Haugen disputerer for PhD-graden ved NHH 3. oktober 2023 med avhandlinga «Essays on industrial organisation: Digital platform competition, technology licensing, and vertical markets"».

Nå er altså studien klar for publisering i Management Science, som er på NHHs bonusliste og Financial Times Research Rank List. Tidsskriftet er også på 4* i den såkalte ABS Academic Journal Guide.

– Det er en fantastisk følelse når artikkelen er akseptert for publisering i et så prestisjefylt tidsskrift, sier NHH-forskeren

regnskapsinformasjon

– Hva var motivasjonen din for studien?

– Det finnes mye faglitteratur som omhandler kostnadene ved å behandle regnskapsinformasjon, men de fleste studier ser på aksjonærer. Innskytere har forskjellige insentiver, så det er ikke mulig å bare overføre de eksisterende funnene.

Førsteamanuensis ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH.
Ulf Mohrmann, førsteamanuensis ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH. Foto: Ingunn Gjærde

Mohrmann ønsket derfor å se nærmere hvordan innskytere behandler regnskapsinformasjon. De har ingen insentiver til å behandle detaljene i regnskapet. I stedet reagerer de heuristisk.

– I mange tilfeller er dette uproblematisk, men vi dokumenterer en situasjon der denne oppførselen fører til innskuddsuttak som ikke kan forklares med ny relevant informasjon.

Pågående diskusjon

– Hva kan du si overførbarheten i studien?  

– Forskningen bruker amerikanske data, men jeg tror ikke at innskytere i andre land opptrer annerledes, sier den nye førsteamanuensen.

markus lithell

Markus Lithell disputerer 20. september

Markus Lithell disputerer for PhD-graden ved NHH 20. september 2023 med avhandlingen «Essays in Empirical Corporate Finance».

– Hvem andre enn forskere kan ha nytte av å lese artikkelen?

– Vår studie bidrar til den pågående diskusjonen blant standardsettere om presentasjon og offentliggjøring av finansiell informasjon blant standardsettere. Vi peker på en situasjon der det rapporterte overskuddet ikke nøyaktig gjenspeiler den økonomiske situasjonen til en bank og kommer med forslag til hvordan dette kan unngås.

Vidya Oruganti, NHH

NHH-kurs gir resultat: En språklig forvandling

Ti NHH-forskere fra ulike deler av verden har gått gjennom en språklig forvandling. Hver uke i halvannet år har de hatt undervisning og lekser. – De lærer norsk uvanlig fort, sier lærer Kari J. Oma.