Markus Lithell disputerer 20. september

markus lithell, høybygg
Markus Lithell disputerer 20. september med avhandlingen «Essays in Empirical Corporate Finance». Avhandlingen dekker delvis overlappende temaer om hvordan bedrifter finansierer sine investeringer og implikasjonene dette valget har.
Disputas

7. september 2023 09:54

Markus Lithell disputerer 20. september

Markus Lithell disputerer for PhD-graden ved NHH 20. september 2023 med avhandlingen «Essays in Empirical Corporate Finance».

Denne avhandlingen består av tre artikler om empirisk corporate finance (selskapsfinansiering), som dekker delvis overlappende temaer om hvordan bedrifter finansierer sine investeringer og implikasjonene dette valget har.

Alessandro Pizzigolotto

Virkningen av bankkriser og naturkatastrofer på husholdninger

Alessandro Pizzigolotto disputerer for PhD-graden ved NHH 29. august 2023 med avhandlingen «Essays on Empirical Political Economy and Household Behaviour».

Den første artikkelen ser på fusjoner og oppkjøp (M&A) og om overtakende selskaper betaler mindre for overdragende selskaper som er unoterte (dvs. ikke handles på en børs) enn noterte ved å introdusere en ny type overdragende selskaper: Bedrifter som handles "over the counter" (OTC).

Artikkelen finner at oppkjøpere betaler mer for OTC selskap, og at disse høye premiene stammer fra delte synergigevinster i stedet for budgiveroverbetaling. Resultatene er konsistente med forbedringer i OTC-målenes tilgang til kapital.

Markus Lithell, stipendiat ved Institutt for finans, NHH.
Markus Lithell, stipendiat ved Institutt for finans, NHH.

Den andre artikkelen (skrevet sammen med Espen Eckbo) ser på samlet M&A-aktivitet rundt om i verden og hvordan det påvirker flyten av selskaper til og innenfor børsene. Siden slutten av 1990-tallet har antallet børsnoterte selskaper i USA falt dramatisk. Forfatterne konstruerer en ny metode som justerer antallet børsnoterte selskaper for å bedre representere virkningen av fusjonsaktivitet som firmaer de facto er offentlig eid på. De finner at sammensetningen på de amerikanske børsene har endret seg langt mindre siden noteringstoppen enn det den ujusterte noteringstellingen skulle tilsi.

Den tredje artikkelen (skrevet sammen med Matteo Pirovano, Davide Sinno og Trang Vu) ser på en ny mekanisme for å skaffe kapital: crowdfunding av verdipapirer. Forfatterne undersøker firmaers valg mellom å utstede crowdfunded gjeld og egenkapital og hvordan denne beslutningen relaterer seg til deres stadium i den finansielle vekstsyklusen. De finner at bedrifter som er i et tidligere utviklingsstadium er mer sannsynlig å utstede egenkapital. De finner også resultat som tyder på at crowdfunding kan lette kapitalbegrensninger og stimulere vekst for oppstart i tidlig fase, men har en ubetydelig innvirkning på etablerte firmaer som allerede er lønnsomme.

Veiledere:

Professor Espen Eckbo (hovedveileder), Tuck School of Business at Dartmouth College, professor II ved NHH

Professor II Eric Jean de Bodt, Institutt for finans, NHH

Tid og sted:

Karl Borch Auditorium, NHH

Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

The Role of Mergers & Acquisitions in Capital Allocation

Bedømmelseskomiteen:

Professor Tore Leite (leder for komiteen), Institutt for finans, NHH

Professor Eva Liljeblom, Hanken Business School

Professor Øyvind Norli, Handelshøyskolen BI

Markus Lithell har vært stipendiat ved Institutt for finans, NHH

Pablo Ignacia Soto Mota

Essays om uetisk oppførsel

Pablo Ignacio Soto Mota disputerer for PhD-graden ved NHH 4. september 2023 med avhandlingen «Essays on unethical behaviour».