Kommende disputas: Om økonomiske pensjonsbeslutninger

andre lot, eldre par
I en ny doktoravhandling ved NHH studerer Andre Lot individuelle og husholdningers økonomiske pensjonsbeslutninger. Han disputerer 26. september 2023 med avhandlingen «Essays in Household Finance».
Disputas

12. september 2023 14:22

Kommende disputas: Om økonomiske pensjonsbeslutninger

Andre Lot disputerer for PhD-graden ved NHH 26. september 2023 med avhandlingen «Essays in Household Finance».

I denne avhandlingen studerer Andre Lot individuelle og husholdningers økonomiske pensjonsbeslutninger, ved å bruke eksperimenter og nasjonale paneldata.

Økonomiske pensjonsbeslutninger er forskjellige fra andre investerings- og forbruksbeslutninger folk vanligvis tar. En person lever og går av med pensjon én gang i løpet av livet, så det er naturlig nok begrenset mulighet til å lære av tidligere dårlige resultater. Enkeltpersoner må vurdere sin levetid når de lager langsiktige økonomiske planer. Nasjonal lovgivning og ulike forskrifter begrenser også hvilke økonomiske pensjonsbeslutninger folk kan ta.

markus lithell

Markus Lithell disputerer 20. september

Markus Lithell disputerer for PhD-graden ved NHH 20. september 2023 med avhandlingen «Essays in Empirical Corporate Finance».

Innenfor denne rammen undersøker Lot hvorfor folk i gjennomsnitt tror de vil leve kortere enn de demografiske spådommene. Det første kapitlet viser også hvordan dette forutinntatte perspektivet påvirker økonomiske valg for pensjonering. Han finner at individer har feilaktige antakelser om hvor lenge en gjennomsnittlig person lever, og at dette driver folk til å bli pessimistisk om egen levetid.

Han dokumenterer også at de som er pessimistiske med hensyn til levetid, tar mindre økonomisk risiko.

Det andre kapitlet er publisert i Journal of Banking and Finance, med medforfatterne Xiaogeng Xu, Kremena Bachmann og Thorsten Hens. Her replikerer Andre Lot de fleste funnene fra tidligere eksperimentelle studier om pensjonsbeslutninger. Forfatterne tar i bruk oppdaterte eksperimentdesign. Dette representerer bredere den generelle befolkningen.

Pablo Ignacia Soto Mota

Essays om uetisk oppførsel

Pablo Ignacio Soto Mota disputerer for PhD-graden ved NHH 4. september 2023 med avhandlingen «Essays on unethical behaviour».

Det tredje og siste kapitlet er skrevet sammen med Francisco Santos og Kremena Bachmann. Her undersøker Lot hva som trigger husholdninger til å åpne en skatte-insentivert pensjonssparekonto for første gang. De finner at mange sosiodemografiske faktorer som bestemmer hvem som bruker og eier slike konti generelt sett ikke forklarer husholdningens beslutninger om å åpne en slik konto for første gang.

VEILEDERE:

Førsteamanuensis Fransisco Santos (hovedveileder), Institutt for finans, NHH

Professor Thorsten Hens, Universitetet i Zurich (prof. II ved NHH)

TID OG STED:

Borch Auditorium, NHH

Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

TEMA FOR PRØVEFORELESNING:

Individual Investor Behavior in the Field and the Lab

BEDØMMELSESKOMITEEN:

Førsteamanuensis Jøril Mæland, (leder for komiteen), Institutt for finans, NHH

Førsteamanuensis Christoph Merkl, Universitetet i Århus

Førsteamanuensis Olga Rabanal, Universitetet i Stavanger

Andre Lot har vært stipendiat ved Institutt for finans, NHH

Alessandro Pizzigolotto

Virkningen av bankkriser og naturkatastrofer på husholdninger

Alessandro Pizzigolotto disputerer for PhD-graden ved NHH 29. august 2023 med avhandlingen «Essays on Empirical Political Economy and Household Behaviour».